Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta 415/2009

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Antopäivä: 11.6.2009
Julkaisupäivä: 15.6.2009
Voimassa: 15.6.2009 -

Kumonnut säädökset

 • 787/2007
 • Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta (kumottu)
 • 550/2007
 • Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä (kumottu)
 • 1177/2006
 • Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista (kumottu)
 • 228/2006
 • Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa (kumottu)
 • 975/2004
 • Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista (kumottu)
 • 623/2004
 • Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista
 • 596/2004
 • Valtioneuvoston asetus nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
 • 514/2004
 • Valtioneuvoston asetus sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita koskevista rajoituksista
 • 694/2003
 • Valtioneuvoston asetus tiettyjä atsoväriaineita ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
 • 416/2003
 • Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
 • 8/2003
 • Valtioneuvoston asetus kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta
 • 871/2002
 • Valtioneuvoston asetus orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
 • 143/2000
 • Valtioneuvoston päätös pentakloorifenolin sekä eräiden difenyylimetaanien markkinoille luovuttamisen ja käytön kieltämisestä
 • 2/2000
 • Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
 • 1209/1997
 • Valtioneuvoston päätös tiettyjä kloorattuja liuottimia koskevista kielloista ja rajoituksista
 • 961/1997
 • Valtioneuvoston päätös heksakloorietaanin käytön rajoittamisesta
 • 1415/1992
 • Valtioneuvoston päätös kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista
 • 489/1992
 • Valtioneuvoston päätös eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
 • 929/1988
 • Työsuojeluhallituksen päätös asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.