Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007YTL, YYL, Yhteistoimintalaki, YT-laki

Hallinnonala: Työministeriö
Hallituksen esitys: HE 254/2006
Antopäivä: 30.3.2007
Julkaisupäivä: 5.4.2007
Voimassa: 1.7.2007 -

Kumonnut säädökset

  • 725/1978
  • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät

Säädökseen liittyvää lainvalmisteluaineistoa