Valtioneuvoston asetus turva-asiakirjoista asuntokaupoissa 835/2005

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Antopäivä: 20.10.2005
Julkaisupäivä: 27.10.2005
Voimassa: 1.1.2006 -

Kumonnut säädökset

Tämä säädös on annettu seuraavien säädösten nojalla