Sisäasiainministeriön asetus vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta (kumottu) 781/2002

Hallinnonala: Sisäasiainministeriö
Antopäivä: 6.9.2002
Julkaisupäivä: 11.9.2002
Voimassa: 1.10.2002 -
Huomautus: sis. liite

Kumoava säädös

  • 1121/2010
  • Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttökoulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuksesta
  • Voimassa: 1.3.2011 -

Tämä säädös on annettu seuraavien säädösten nojalla

  • 282/2002
  • Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
  • 61 § 2 mom.