Työturvallisuuslaki 738/2002TTL, TTurvL, TyöturvL, Työsuojelulaki

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys: HE 59/2002
Antopäivä: 23.8.2002
Julkaisupäivä: 30.8.2002
Voimassa: 1.1.2003 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

  • HE 194/2017
    Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
  • HE 14/2018
    Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Kumonnut säädökset

Käännökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät