Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (kumottu) 282/2002

Hallinnonala: Sisäasiainministeriö
Hallituksen esitys: HE 69/2001
Antopäivä: 12.4.2002
Julkaisupäivä: 17.4.2002
Voimassa: 1.10.2002 -

Kumoava säädös

  • 1085/2015
  • Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
  • Voimassa: 1.1.2017 -

Kumonnut säädökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät