Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 22/2002

Hallinnonala: Maa- ja metsätalousministeriö
Antopäivä: 17.1.2002
Julkaisupäivä: 23.1.2002
Voimassa: 23.1.2002 -
Huomautus: sis. liitteet 1-2

Muutokset

Tämä säädös on annettu seuraavien säädösten nojalla

  • 1559/2001
  • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
  • 4 § 2 mom., 7 § 1 mom., 10 § 6 mom., 11 § 4 mom., 12 § 4 mom.