Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Laki eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta 623/1999

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Hallituksen esitys 30/1998
Antopäivä: 21.5.1999
Julkaisupäivä: 31.5.1999
Voimassa: 1.12.1999 -

Tämä säädös muuttaa seuraavia säädöksiä

 • 106/1998
 • Laki valtion oikeusaputoimistoista (kumottu)
 • 346/1997
 • Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
 • 23/1997
 • Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista (kumottu)
 • 1231/1996
 • Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
 • 603/1996
 • Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (kumottu)
 • 487/1996
 • Laki Kuntien takauskeskuksesta
 • 386/1995
 • Sähkömarkkinalaki
 • 164/1995
 • Viihdelaitelaki
 • 1070/1994
 • Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista
 • 468/1994
 • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
 • 65/1994
 • Opintotukilaki
 • 1190/1993
 • Aravarajoituslaki
 • 1189/1993
 • Aravalaki
 • 1136/1993
 • Laki yritystuesta
 • 781/1993
 • Sotilasavustuslaki
 • 477/1993
 • Äitiysavustuslaki
 • 429/1993
 • Laki Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
 • 1612/1992
 • Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
 • 1074/1992
 • Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta
 • 1073/1992
 • Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta
 • 796/1992
 • Lapsilisälaki
 • 480/1992
 • Laki kilpailunrajoituksista
 • 1083/1991
 • Puolustustilalaki
 • 1080/1991
 • Valmiuslaki
 • 611/1991
 • Kuntoutusrahalaki
 • 610/1991
 • Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta
 • 446/1991
 • Laki ulkomaalaisvaltuutetusta
 • 378/1991
 • Ulkomaalaislaki
 • 364/1991
 • Puutavaranmittauslaki
 • 717/1990
 • Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta
 • 537/1990
 • Laki koulutus- ja erorahastosta
 • 112/1990
 • Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta
 • 1062/1989
 • Erikoissairaanhoitolaki
 • 382/1989
 • Laki valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön
 • 711/1988
 • Laki kilpailuvirastosta
 • 651/1988
 • Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
 • 322/1987
 • Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa
 • 610/1986
 • Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta
 • 585/1986
 • Potilasvahinkolaki
 • 373/1985
 • Laki onnettomuuksien tutkinnasta
 • 402/1984
 • Lääkkeiden velvoitevarastointilaki
 • 970/1982
 • Turvavarastolaki
 • 684/1979
 • Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
 • 159/1978
 • Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
 • 408/1977
 • Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta
 • 408/1975
 • Asumistukilaki
 • 98/1973
 • Paineastialaki
 • 452/1972
 • Laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta
 • 66/1972
 • Kansanterveyslaki
 • 283/1970
 • Steriloimislaki
 • 282/1970
 • Kastroimislaki
 • 239/1970
 • Laki raskauden keskeyttämisestä
 • 364/1963
 • Sairausvakuutuslaki
 • 238/1960
 • Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta
 • 347/1956
 • Kansaneläkelaki
 • 72/1956
 • Merimieseläkelaki
 • 263/1953
 • Laki räjähdysvaarallisista aineista
 • 148/1946
 • Laki apteekkimaksusta
 • 197/1942
 • Standardisoimislaki

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.