Yliopistolaki (kumottu) 645/1997

Hallinnonala: Opetusministeriö
Hallituksen esitys: HE 263/1996
Antopäivä: 27.6.1997
Julkaisupäivä: 4.7.1997
Voimassa: 1.8.1997 - (ks. L 646/1997)

Kumoava säädös

  • 559/2009
  • Laki yliopistolain voimaanpanosta
  • Voimassa: 1.8.2009 -

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät

Säädökseen liittyvää lainvalmisteluaineistoa