Asetus Kuvataideakatemian tutkinnoista (kumottu) 381/1997

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 25.4.1997
Julkaisupäivä: 30.4.1997
Voimassa: 1.8.1997 -
Huomautus: 3 §:ää sovelletaan edelleen, ks. A 794/2004 29 §

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -

Kumonnut säädökset

  • 367/1993
  • Asetus kuvataidealan alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta