Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta (kumottu) 576/1995

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 21.4.1995
Voimassa: 1.8.1995 -
Huomautus: liitettä sovelletaan edelleen, ks. A 794/2004 29 §

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -

Kumonnut säädökset

  • 512/1984
  • Asetus lastentarhanopettajan tutkinnon väliaikaisesta järjestämisestä eräissä yliopistoissa
  • 603/1979
  • Asetus kasvatustieteellisen perustutkinnon järjestämisestä Helsingin yliopistossa
  • 530/1978
  • Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista

Muutokset