Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista (kumottu) 440/1994

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 3.6.1994
Voimassa: 1.8.1994 -
Huomautus: 5 ja 6 §:ää sovelletaan edelleen, ks. A 794/2004 29 §

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -

Kumonnut säädökset

  • 948/1978
  • Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista

Muutokset