Asetus farmasian tutkinnoista (kumottu) 246/1994

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 30.3.1994
Voimassa: 1.8.1994 -
Huomautus: 5 a ja 14 a §:ää sovelletaan edelleen, ks. A 794/2004 29 §

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -

Kumonnut säädökset

Muutokset

  • 833/2000MuutossäädösSäädöskokoelmaAntopäivä: 28.9.2000Julkaisupäivä: 4.10.2000Voimassa: 15.10.2000 - Huomautus: muutt. 12 §:ää, lis. 5 a ja 14 a §