Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista (kumottu) 245/1994

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 30.3.1994
Voimassa: 1.8.1994 -
Huomautus: 4 a §:ää osittain, 14 a §:ää sekä liitettä sovelletaan edelleen, ks. A 794/2004 29 §

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -

Kumonnut säädökset

  • 601/1979
  • Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä
  • 1082/1978
  • Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista

Muutokset