Asetus filosofian tohtorin tutkinnosta (kumottu) 1279/1991

Hallinnonala: Opetusministeriö
Antopäivä: 25.10.1991
Voimassa: 1.11.1991 -

Kumoava säädös

  • 794/2004
  • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
  • Voimassa: 1.8.2005 -