Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys: HE 46/1989
Voimassa: 1.1.1991 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

 • HE 52/2017
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
 • HE 159/2017
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kumonnut säädökset

 • 426/1964
 • Laki yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 46/1989
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisestä terveydenhuollosta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
  Hyväksytty muutettuna 152/1990

Muutossäädöksiin liittyvät