Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys: HE 46/1989
Voimassa: 1.1.1991 -

Vireillä olevat hallituksen esitykset

  • HE 52/2017
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Kumonnut säädökset

  • 426/1964
  • Laki yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksista

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

  • HE 46/1989
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisestä terveydenhuollosta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
    Hyväksytty muutettuna 152/1990

Muutossäädöksiin liittyvät