Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä (kumottu) 1052/1986

Hallinnonala: Opetusministeriö
Hallituksen esitys: HE 138/1986
Voimassa: 1.1.1987 -

Kumoava säädös

  • 559/2009
  • Laki yliopistolain voimaanpanosta
  • Voimassa: 1.8.2009 -

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset