Laki valaa koskevien säännösten soveltamisesta (kumottu) 1051/1986

Hallituksen esitys: HE 134/1986

Kumoava säädös

  • 453/2003
  • Uskonnonvapauslaki
  • Voimassa: 1.8.2003 -

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

  • HE 134/1986
    Hallituksen esitys eduskunnalle Eräiden valaa koskevien säännösten tarkistamisesta.
    Hyväksytty 1051/1986