Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Tulo- ja varallisuusverolaki 1043/1974 TVL

Hallinnonala: Valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys: 40/1974
Voimassa: 1.1.1975 -

Kumoava säädös

 • 1240/1988
 • Tulo- ja varallisuusverolaki
 • Voimassa: 1.1.1989 -

Kumonnut säädökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Tämä säädös muuttaa seuraavia säädöksiä

 • 294/1971
 • Laki rintamasotilaseläkkeestä
 • 444/1969
 • Laki lapsen hoitotuesta
 • 529/1959
 • Laki eräistä verosopimuksissa tarkoitetuista tuloista pidätettävästä ennakosta ja suoritettavasta tulosta
 • 294/1953
 • Laki asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta (kumottu)
 • 374/1951
 • Invaliidirahalaki
 • 439/1949
 • Laki oppikoulun oppilaiden koulunkäynnin avustamisesta.
 • 566/1948
 • Sotilasavustuslaki
 • 541/1948
 • Lapsilisälaki
 • 57/1936
 • Irtolaislaki
 • 16/1889
 • Asetus yksityisistä rautateistä yleistä keskuusliikettä varten

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 109/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusverolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksiHyväksytty 1240/1988

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 40/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle Tulo- ja varallisuusverolaiksiHyväksytty 1043/1974

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 25/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 667/1988
 • HE 144/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1120/1987
 • HE 54/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 36 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 956/1987
 • HE 9/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaista johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön.Hyväksytty 582/1987
 • HE 8/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja varallisuusverolain sekä ennakkoperintälain 5 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 580/1987
 • HE 113/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1062/1986
 • HE 108/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 750/1986
 • HE 89/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 749/1986
 • HE 71/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 774/1986
 • HE 70/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 45 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 818/1986
 • HE 36/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 540/1986
 • HE 3/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 404/1986
 • HE 230/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 218/1987
 • HE 229/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja varallisuusverolain ja verotuslain 45 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1136/1985
 • HE 125/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 877/1985
 • HE 116/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja varallisuusverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, maatilatalouden tuloverolain 5 §:n ja verotuslain 60 §:n muuttamisestaHyväksytty 1037/1985
 • HE 115/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisestaHyväksytty 998/1985
 • HE 110/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 857/1985
 • HE 101/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 897/1985
 • HE 5/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle merityötulon verotusta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön.Hyväksytty 458/1985
 • HE 207/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 17 b §:n muuttamisesta sekä laiksi eräiden kotihoitotukien verovapaudestaHyväksytty 973/1984
 • HE 131/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisestaHyväksytty 972/1984
 • HE 77/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 59 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 484/1984
 • HE 61/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 11 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 468/1984
 • HE 38/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturvalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty muutettuna 604/1984
 • HE 22/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 464/1984
 • HE 217/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 299/1984
 • HE 178/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 48 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 958/1983
 • HE 110/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisestaHyväksytty 1097/1983
 • HE 70/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle velkojen korkojen vähennysoikeutta verotuksessa koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön.Hyväksytty 899/1983
 • HE 69/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisestaHyväksytty 1097/1983
 • HE 254/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 57 §:n muuttamisesta.(Uusi nimike: Laki tulo- ja varallisuusverolain 36 ja 57 §:n muuttamisesta, VaVM 101)Hyväksytty 1100/1982
 • HE 251/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle Liikkeiden ja kiinteistöjen kunnallisverotusta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön.Hyväksytty 72/1983
 • HE 216/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 947/1982
 • HE 129/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 870/1982
 • HE 102/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 21 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 803/1982
 • HE 238/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 ja 41 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1006/1981
 • HE 165/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja 2)tulo- ja varallisuusverolain 23 ja 59 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 860/1981
 • HE 141/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n, 2)maatilatalouden tuloverolain 6 §:n ja 3)tulo- ja varallisuusverolain 29 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 304/1982
 • HE 133/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi arpajaisverolain muuttamisesta ja 2)tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.(Uusi nimike: 1)Laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 82a.)Hyväksytty 893/1981
 • HE 131/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 899/1981
 • HE 98/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 111/1982
 • HE 54/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 478/1981
 • HE 46/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 ja 33 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 432/1981
 • HE 22/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 21 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 249/1981
 • HE 6/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi luonnonsuojelulain ja 2)tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Uusi nimike: 2)Laki tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta, LtVM 9.Hyväksytty 595/1981
 • HE 123/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 845/1980
 • HE 4/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 139/1980
 • HE 113/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta ja 2)laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 972/1979
 • HE 61/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 885/1979
 • HE 297/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy -- Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 292/1979
 • HE 224/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 2)tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 2 ja 6 :n muuttamisesta, 3)tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta (Uusi nimike: 3)laki tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, VaVM 86) sekä 4)leimaverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1092/1978
 • HE 133/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 913/1978
 • HE 116/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi tulo- ja varallisuusverolain (Uusi nimike: 1) Laki tulo- ja varallisuusverolain 34 :n muuttamisesta) ja 2)elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 820/1978
 • HE 243/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain 65 §:n muuttamiseksi.Hyväksytty 208/1978
 • HE 131/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 848/1977
 • HE 10/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 510/1977
 • HE 135/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1092/1976
 • HE 57/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 1) tulo- ja varallisuusverolain 4 ja 18 §:n muuttamisesta, 2) kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta ja 3) sairausvakuutuslain 34 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 505/1976
 • HE 145/1975 vp II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 312/1976
 • HE 63/1975 vp I Hallituksen esitys eduskunnalle puolisoiden erillisverotukseen siirtymisestä johtuvista muutoksista verolainsäädäntöönHyväksytty 608/1975
 • HE 31/1975 vp I Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuusverolain muuttamisestaHyväksytty 607/1975

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.