Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rangaistusmääräyslaki 146/1970

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Hallituksen esitys: 31/1969

Kumoava säädös

 • 692/1993
 • Laki rangaistusmääräysmenettelystä
 • Voimassa: 1.1.1994 -

Kumonnut säädökset

 • 228/1934
 • Laki rangaistusmääräyksestä

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 31/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle rangaistusmääräysmenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi muutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön.Hyväksytty 146/1970

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 141/1990 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusmääräyslain muuttamisestaHyväksytty 1108/1990
 • HE 16/1990 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren sekä eräiden muiden lakien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien säännösten muuttamisestaHyväksytty 1062/1991
 • HE 58/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle virkarikoslainsäädännön uudistamisestaHyväksytty 802/1989
 • HE 170/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 446 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.Hyväksytty 1047/1985
 • HE 84/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Rauennut
 • HE 167/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi maistraatista annetun lain 1 ja 2 :n ja 2)rangaistusmääräyslain 8 :n muuttamisesta sekä 3)vahingonkorvauslain 3 luvun 3 :n kumoamisesta.Hyväksytty 856/1978
 • HE 68/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laeiksi sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain ja 2)rangaistusmääräyslain 8 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 593/1977

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.