Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (kumottu) 660/1966 IndL

Hallinnonala: Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen esitys 113/1966

Kumoava säädös

  • 583/2008
  • Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin
  • Voimassa: 1.4.2009 -

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

  • HE 113/1966 Hallituksen esitys n:o 113 (1966vp) laiksi eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin.Hyväksytty 660/1966

Muutossäädöksiin liittyvät

  • HE 59/2001 Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksistaHyväksytty 532/2001
  • HE 211/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle Saksan demokraattisen tasavallan kanssa oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja siihen liittyviksi laeiksiHyväksytty 543/1989
  • HE 198/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi huoltoapulain 3 §:n, 2)eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain sekä 3)sotilasavustuslain muuttamisesta.Hyväksytty 124/1977
  • HE 98/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista sekä laeiksi 2) eräiden elatusapujen sitomisesta elin- kustannuksiin annetun lain, 3) sairausvakuutuslain (Uusi nimike: Laki sairausvakuutuslain 27 §:n muutta- misesta, LaVM 8/1973) ja 4) leimaverolain (Uusi nimike: Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta, LaVM 8/1973) muuttamisestaHyväksytty 936/1973

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.