Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eläinlääkintähuoltolaki (kumottu) 431/1965

Hallinnonala: Maa- ja metsätalousministeriö
Hallituksen esitys24/1964

Kumoava säädös

 • 685/1990
 • Eläinlääkintähuoltolaki
 • Voimassa: 1.1.1991 -

Kumonnut säädökset

 • 55/1904
 • Asetus kunnan-eläinlääkärinviroista

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 252/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksiHyväksytty 685/1990

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 24/1964 Hallituksen esitys n:o 24 (1964vp) eläinlääkintähuoltolaiksi.Hyväksytty 431/1965

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 13/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta.Hyväksytty 573/1988
 • HE 159/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain 18 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1068/1983
 • HE 101/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtionosuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Hyväksytty 683/1982
 • HE 129/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta ja 2)laiksi kuntien yleisistä rahoitusavustuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 998/1979
 • HE 181/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi maatalouslautakunnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, 2)maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja 3)eläinlääkintähuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 974/1978
 • HE 171/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi maatalouslautakunnista annetun lain, 2)maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetun lain ja 3)eläinlääkintähuoltolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 1117/1976
 • HE 85/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisestaHyväksytty 399/1975
 • HE 186/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisestaHyväksytty 1010/1973
 • HE 18/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki eläinlääkintähuoltolain 9 §:n 2 momen- tin kumoamisesta, TaVM 5/1973)Hyväksytty 612/1973
 • HE 144/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisestaHyväksytty 36/1971
 • HE 57/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisestaHyväksytty 678/1970
 • HE 90/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion perhe-eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 787/1968

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.