Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Liikevaihtoverolaki 532/1963

Hallinnonala: Valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys: 29/1963

Kumoava säädös

 • 559/1991
 • Liikevaihtoverolaki
 • Voimassa: 1.10.1991 - (36,1 §:n 4 k. ja 47,1 §:n 5 k. voim. väliaik. 31.12.2001 asti)

Kumonnut säädökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Tämä säädös muuttaa seuraavia säädöksiä

 • 266/1950
 • Laki eräiden vähäisten saatavien perimättä jättämisestä

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 96/1990 Hallituksen esitys eduskunnalle liikevaihtoverolaiksiHyväksytty 559/1991

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 29/1963 Hallituksen esitys n:o 29 (1963vp) liikevaihtoverolaiksi sekä laiksi liikevaihtoveron palauttamisesta.Hyväksytty 532/1963

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 125/1990 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 1096/1990
 • HE 51/1990 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotuslain 131 §:n 3 momentin ja perintö- ja lahjaverolain 65 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laiksi liikevaihtoverolain 80 §:n muuttamisestaHyväksytty 660/1990
 • HE 212/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 1121/1989
 • HE 117/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelua koskeviksi muutoksiksi liikevaihtoverolainsäädäntöönHyväksytty 1003/1989
 • HE 115/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n muuttamisesta sekä laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisestaHyväksytty muutettuna 969/1989
 • HE 72/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 18 §:n muuttamisestaHyväksytty 604/1989
 • HE 49/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta annetun lain 3 a ja 18 a §:n muuttamisesta sekä laiksi energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisestaHyväksytty 614/1989
 • HE 38/1989 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 464/1989
 • HE 186/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntöön liittyviksi laeiksiHyväksytty 1266/1988
 • HE 114/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1047/1988
 • HE 66/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksiHyväksytty muutettuna 780/1990
 • HE 58/1988 Hallituksen esitys eduskunnalle virkarikoslainsäädännön uudistamisestaHyväksytty 810/1989
 • HE 152/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle lääkelainsäädännön uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta.Hyväksytty 1285/1987
 • HE 94/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta ja laiksi liikevaihtoverolain 60 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1166/1987
 • HE 64/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1119/1987
 • HE 59/1987 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 857/1987
 • HE 249/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 1 ja 3 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 163/1987
 • HE 199/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 6/1987
 • HE 119/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 962/1986
 • HE 53/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 549/1986
 • HE 52/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle polttoaineiden ja energiatuotannon verotusta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön.Hyväksytty 544/1986
 • HE 35/1986 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 23 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 422/1986
 • HE 207/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 27 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 10/1986
 • HE 128/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 880/1985
 • HE 127/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 879/1985
 • HE 98/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 940/1985
 • HE 67/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden veronhuojennussäännösten muuttamisesta.Hyväksytty 546/1985
 • HE 64/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 1 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 483/1985
 • HE 139/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 968/1984
 • HE 138/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 969/1984
 • HE 137/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 967/1984
 • HE 104/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 4 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 808/1984
 • HE 75/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle liikevaihtoverolain 49 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 970/1984
 • HE 109/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1025/1983
 • HE 51/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 26 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 827/1983
 • HE 261/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 2 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1102/1982
 • HE 200/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 875/1982
 • HE 198/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 16 ja 27 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 945/1982
 • HE 124/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laiksi polttoaineverosta ja 2)laiksi liikevaihtoverolain 3 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 949/1982
 • HE 64/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 1)verotuslain 96 a ja 96 b §:n sekä 2)liikevaihtoverolain 62 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 603/1982
 • HE 50/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi liikevaihtoverolain ja 1)eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 5 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 533/1982
 • HE 50/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi liikevaihtoverolain ja 1)eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 5 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 534/1982
 • HE 118/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laiksi polttoaineverosta ja 2)laiksi liikevaihtoverolain 3 §:n muuttamisesta.(Uudet nimikkeet: 1)Laki väliaikaisesta polttoaineverosta, VaVM 54 a; 2)Laki liikevaihtoverolain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 54 a.)Hyväksytty 770/1981
 • HE 103/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle Eräiden veronhuojennussäännöksien muuttamisesta.Hyväksytty 614/1982
 • HE 32/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 331/1981
 • HE 167/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle Tullausarvolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 908/1980
 • HE 107/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laiksi polttoaineverosta ja 2)laiksi liikevaihtoverolain 3 §:n muuttamisesta.(Uudet nimikkeet: 1)Laki väliaikaisesta polttoaineverosta, VaVM 75a; 2)Laki liikevaihtoverolain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 75a)Hyväksytty 859/1980
 • HE 146/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laiksi verotuslain 132 §:n ja 2) laiksi liikevaihtoverolain 73 §:n muuttamisesta.(Uudet nimikkeet: 1) Laki verotuslain muuttamisesta, LaVM 3; 2) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta, LaVM 3)Hyväksytty 362/1980
 • HE 65/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 18 b §:n muuttamisesta.Hyväksytty 982/1979
 • HE 64/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 981/1979
 • HE 48/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 589/1979
 • HE 47/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 588/1979
 • HE 41/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 14 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 613/1979
 • HE 15/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi ennakkoperintälain 63 §:n, 2)työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n sekä 3)liikevaihtoverolain 81 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 557/1979
 • HE 2/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 17 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 523/1979
 • HE 287/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 18 :n muuttamisesta.Hyväksytty 176/1979
 • HE 226/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 1037/1978
 • HE 136/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin.Hyväksytty 915/1978
 • HE 124/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle suullista käsittelyä ja katselmusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty muutettuna 12/1979
 • HE 81/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle Veronkantolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 617/1978
 • HE 52/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 417/1978
 • HE 51/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 418/1978
 • HE 41/1978 Hallituksen esitys eduskunnalle Eräiden muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen rajoittavien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 390/1978
 • HE 134/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä liikevaihtoverolakiin annetun lain voimassaolon jatkamisesta.Hyväksytty 814/1977
 • HE 132/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 841/1977
 • HE 104/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 736/1977
 • HE 136/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 1041/1976
 • HE 41/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 608/1976
 • HE 106/1975 vp II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä siitä johtuvista muutoksista muuhun lainsäädäntöön.Hyväksytty 151/1976
 • HE 70/1975 vp II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain 3 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 1011/1975
 • HE 189/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisestaHyväksytty 1064/1974
 • HE 50/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 1) verotuslain, 2) ennakkoperintälain, 3) merimiesverolain, 4) työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain, 5) perintö- ja lahjaverolain, 6) liikevaihtoverolain, 7) auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain, 8) moottoriajoneuvoverosta annetun lain, 9) leimaverolain, 10) tullilain sekä 11) tasausverolain muuttamisestaHyväksytty 504/1974
 • HE 7/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laiksi polttoaineiden valmisteverosta ja 2) laiksi liikevaihtoverolain 3 §:n muuttamisestaHyväksytty 301/1974
 • HE 189/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 92 a/1973)Hyväksytty 992/1973
 • HE 180/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laiksi veronmaksun laiminlyömisen johdosta suoritettavasta veronlisäyksestä annetun lain, 2) liikevaihtoverolain, 3) arpajaisverolain ja 4) elokuvaverolain muuttamisestaHylätty
 • HE 4/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisestaHyväksytty 297/1973
 • HE 44/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisestaHyväksytty 495/1971
 • HE 239/1969 Hallituksen esitys n:o 239 (1969vp) laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 158/1970
 • HE 117/1969 Hallituksen esitys n:o 117 (1969vp) laiksi verohallituksesta sekä siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 743/1969
 • HE 52/1968 Hallituksen esitys n:o 52 (1968vp) muutoksenhakua korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.Hyväksytty 393/1968
 • HE 122/1967 Hallituksen esitys n:o 122 (1967vp) laiksi liikevaihtoverolain voimassaolon jatkamisesta.Hyväksytty 616/1967
 • HE 77/1966 Hallituksen esitys n:o 77 (1966vp) laiksi liikevaihtoverolain voimassaolon jatkamisesta.Hyväksytty 668/1966
 • HE 100/1965 Hallituksen esitys n:o 100 (1965vp) laiksi liikevaihtoverolain voimassaolon jatkamisesta.Hyväksytty 735/1965
 • HE 78/1965 Hallituksen esitys n:o 78 (1965vp) laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 556/1965
 • HE 85/1964 Hallituksen esitys n:o 85 (1964vp) laiksi liikevaihtoverolain voimassaolon jatkamisesta.Hyväksytty 650/1964
 • HE 8/1964 Hallituksen esitys n:o 8 (1964vp) laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta.Hyväksytty 170/1964

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.