Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Merimiesverolaki 208/1958

Hallituksen esitys: 149/1957

Kumoava säädös

 • 456/1985
 • Laki merimiesverolain kumoamisesta

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 5/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle merityötulon verotusta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön.Hyväksytty 456/1985

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 149/1957 Hallituksen esitys n:o 149 (1957vp) merimiesverolaiksi.Hyväksytty 208/1958

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 136/1984 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 781/1984
 • HE 79/1983 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 826/1983
 • HE 136/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 807/1982
 • HE 29/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 301/1982
 • HE 143/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 761/1981
 • HE 103/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle Eräiden veronhuojennussäännöksien muuttamisesta.Hyväksytty 609/1982
 • HE 81/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi ennakkoperintälain, 2)rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, 3)merimiesverolain ja 4)työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.(Uudet nimikkeet: 2)Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, VaVM 37; 4)Laki työnanatajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, VaVM 37.)Hyväksytty 484/1981
 • HE 24/1981 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 330/1981
 • HE 229/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi verotuslain 121 ja 123 §:n, 2)perintö- ja lahjaverolain 70 §:n ja 3)merimiesverolain 28 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 436/1981
 • HE 172/1980 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuodelta 1981 suoritettavasta työnantajan sosiaaliturvamaksusta ja vakuutetun sairausvakuutusmaksusta.Hyväksytty 1087/1980
 • HE 115/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain muuttamisesta.Hyväksytty 887/1979
 • HE 42/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 21 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 612/1979
 • HE 165/1977 Hallituksen esitys eduskunnalle 1)laeiksi vuodelta 1978 suoritettavasta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksusta ja työnantajan kansaneläkemaksusta sekä 2)vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun huomioon ottamisesta merimiesverotuksessa vuonna 1978.Hyväksytty 913/1977
 • HE 178/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle 1) laeiksi vuodelta 1977 suoritettavasta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksusta ja työnantajan kansaneläkemaksusta sekä 2) vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun huomioon ottamisesta merimiesverotuksessa vuonna 1977.Hyväksytty 1113/1976
 • HE 164/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 6 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 977/1976
 • HE 106/1975 vp II Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä siitä johtuvista muutoksista muuhun lainsäädäntöön.Hyväksytty 147/1976
 • HE 63/1975 vp I Hallituksen esitys eduskunnalle puolisoiden erillisverotukseen siirtymisestä johtuvista muutoksista verolainsäädäntöönHyväksytty 609/1975
 • HE 209/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 1) kansaneläkelain, 2) kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun lain, 3) perhe-eläkelain ja 4) rintamasotilaseläkkeestä annetun lain muuttamisesta sekä 5) vuodelta 1975 suoritettavan vakuutetun ja työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta ja 6) vakuutetun kansaneläkemaksun ja sairausvakuutusmaksun huomioon ottamisesta merimiesverotuksessa vuonna 1975Hyväksytty 1099/1974
 • HE 93/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle Tulo- ja varallisuusverolakiin liittyvistä muutoksista muuhun verolainsäädäntöönHyväksytty 1046/1974
 • HE 50/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 1) verotuslain, 2) ennakkoperintälain, 3) merimiesverolain, 4) työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain, 5) perintö- ja lahjaverolain, 6) liikevaihtoverolain, 7) auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain, 8) moottoriajoneuvoverosta annetun lain, 9) leimaverolain, 10) tullilain sekä 11) tasausverolain muuttamisestaHyväksytty 501/1974
 • HE 194/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain muuttamisestaHyväksytty 1012/1973
 • HE 152/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta sekä eräiden muiden perhekustannusten tasausjärjestelmän uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisestaHyväksytty 3/1974
 • HE 141/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain 6 ja 13 §:n muuttamisestaHyväksytty 866/1973
 • HE 82/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesverolain muuttamisestaHyväksytty 728/1971
 • HE 81/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä ja asumistuesta annetun lain, kansaneläkelain, sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain ja merimiesverolain muuttamisesta.Hyväksytty 744/1970
 • HE 133/1969 Hallituksen esitys n:o 133 (1969vp) merimiesverolain muuttamisesta.Hyväksytty 716/1969
 • HE 117/1969 Hallituksen esitys n:o 117 (1969vp) laiksi verohallituksesta sekä siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 744/1969
 • HE 38/1966 Hallituksen esitys n:o 38 (1966vp) työpalkkasaatavan ja lapsen elatusavun perimisen turvaamiseksi konkurssissa ja ulosotossa tarpeellisista muutoksista velkojain etuoikeutta koskevaan lainsäädäntöön.Hyväksytty 539/1966
 • HE 81/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten, merimiesverolain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 632/1965
 • HE 106/1963 Hallituksen esitys n:o 106 (1963vp) laiksi merimiesverolain muuttamisesta.Hyväksytty 579/1963
 • HE 129/1962 Hallituksen esitys n:o 129 (1962vp) sairausvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 369/1963
 • HE 125/1959 Hallituksen esitys n:o 125 (1959vp) laiksi merimiesverolain muuttamisesta.Hyväksytty 526/1959

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.