Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Tulo- ja omaisuusverolaki (kumottu) 888/1943

Hallituksen esitys: 77/1943

Kumoava säädös

 • 1043/1974
 • Tulo- ja varallisuusverolaki
 • Voimassa: 1.1.1975 -

Kumonnut säädökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 40/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle Tulo- ja varallisuusverolaiksiHyväksytty 1043/1974

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 77/1943 Hallituksen esitys n:o 77 (1943vp) tulo- ja omaisuusverolaiksi.Hyväksytty 888/1943

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 76/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 821/1974
 • HE 17/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisestaHyväksytty 377/1974
 • HE 152/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta sekä eräiden muiden perhekustannusten tasausjärjestelmän uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisestaHyväksytty 2/1974
 • HE 142/1973 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 926/1973
 • HE 238/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa, laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta ja laiksi verotuslain muuttamisesta.Hyväksytty 506/1973
 • HE 166/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 916/1972
 • HE 140/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain seka kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta.Rauennut
 • HE 14/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 1) maatilatalouden tuloverolain ja 2) tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laiksi 3) Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa metsätaloudesta saadun tulon perusteella verovuosilta 1968, 1969 ja 1970 maksuunpannusta verosta vapauttamisestaHyväksytty 372/1972
 • HE 186/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 937/1971
 • HE 117/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 69/1971)Hyväksytty 940/1971
 • HE 54/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 784/1971
 • HE 134/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 861/1970
 • HE 133/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta sekä tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 848/1970
 • HE 133/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta sekä tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 852/1970
 • HE 75/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain ja eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 705/1970
 • HE 53/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverokin muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverokin väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 807/1970
 • HE 53/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverokin muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverokin väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 808/1970
 • HE 114/1969 Hallituksen esitys n:o 114 (1969vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 884/1969
 • HE 85/1969 Hallituksen esitys arpajaisverolaiksi ja laeiksi tulo- ja omaisuuverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 260/1970
 • HE 75/1969 Hallituksen esitys n:o 75 (1969vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 416/1969
 • HE 107/1968 Hallituksen esitys n:o 107 (1968vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 746/1968
 • HE 90/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion perhe-eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 795/1968
 • HE 58/1968 Hallituksen esitys laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten sekä maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta.Hyväksytty 371/1968
 • HE 172/1967 Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 364/1968
 • HE 121/1967 Hallituksen esitys n:o 121 (1967vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 614/1967
 • HE 113/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 612/1967
 • HE 100/1967 Hallituksen esitys n:o 100 (1967vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain ja verotuslain muuttamisesta.Hyväksytty 613/1967
 • HE 96/1967 Hallituksen esitys n:o 96 (1967vp) laiksi alkoholijuomaverosta ja siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 465/1968
 • HE 30/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle maatilatalouden tuloverolaiksi sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 544/1967
 • HE 80/1966 Hallituksen esitys n:o 80 (1966vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 666/1966
 • HE 166/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 721/1965
 • HE 101/1965 Hallituksen esitys n:o 101 (1965vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 640/1965
 • HE 81/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten, merimiesverolain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 628/1965
 • HE 81/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten, merimiesverolain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 629/1965
 • HE 119/1964 Hallituksen esitys n:o 119 (1964vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 555/1964
 • HE 85/1963 Hallituksen esitys n:o 85 (1963vp) laiksi tulo- ja omaisuuverolain muuttamisesta.Hyväksytty 607/1963
 • HE 16/1963 Hallituksen esitys n:o 16 (1963vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä laiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 200/1963
 • HE 145/1962 Hallituksen esitys n:o 145 (1962vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 643/1962
 • HE 132/1962 Hallituksen esitys n:o 132 (1962vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 644/1962
 • HE 75/1961 Hallituksen esitys n:o 75 (1961vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 542/1961
 • HE 35/1961 Hallituksen esitys n:o 35 (1961vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 340/1961
 • HE 77/1960 Hallituksen esitys n:o 77 (1960vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 471/1960
 • HE 69/1959 Hallituksen esitys n:o 69 (1959vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 410/1959
 • HE 57/1959 Hallituksen esitys n:o 57 (1959vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi eräiden yhteisöjen tulon perusteella valtiolle suoritettavan ennakon korottamisesta vuonna 1959.Hyväksytty 273/1959
 • HE 31/1958 Hallituksen esitys n:o 31 (1958vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 468/1958
 • HE 146/1957 Hallituksen esitys n:o 146(1957vp) verotuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 482/1958
 • HE 137/1957 Hallituksen esitys n:o 137 (1957vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallinosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 151/1958
 • HE 104/1957 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, kunnallihallituksesta kaupungissa annetun asetuksen, maalaiskuntain kunnallishallinosta annetun asetuksen sekä tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnalliverotusta varten annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 27/1958
 • HE 75/1957 Hallituksen esitys n:o 75 (1957vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 371/1957
 • HE 39/1957 Hallituksen esitys n:o 39 (1957vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 214/1957
 • HE 21/1957 Hallituksen esitys n:o 21 (1957vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi eräiden yhteisöjen tulon ja omaisuuden perusteella valtiolle suoritettavan ennakon korottamisesta vuonna 1957.Hyväksytty 241/1957
 • HE 66/1956 Hallituksen esitys n:o 66 (1956vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 626/1956
 • HE 27/1956 Hallituksen esitys n:o 27 (1956vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 333/1956
 • HE 75/1955 Hallituksen esitys n:o 75 (1955vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 50 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 492/1955
 • HE 74/1955 Hallituksen esitys n:o 74 (1955vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 491/1955
 • HE 41/1955 Hallituksen esitys n:o 41 (1955vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 288/1955
 • HE 23/1955 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetuksien muuttamisesta.Hyväksytty 247/1955
 • HE 114/1954 Hallituksen esitys n:o 114 (1954vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 50 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 488/1954
 • HE 73/1954 Hallituksen esitys n:o 73 (1954vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 426/1954
 • HE 55/1954 Hallituksen esitys n:o 55 (1954vp) eläkesäätiöitä koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 471/1955
 • HE 124/1953 Hallituksen esitys n:o 124 (1953vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 520/1953
 • HE 78/1953 Hallituksen esitys n:o 78 (1953vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 519/1953
 • HE 45/1953 Hallituksen esitys n:o 45 (1953vp) laiksi valtion palkinto-obligatiolainan obligatioiden arvonnassa saadun voiton verovapaudesta.Hyväksytty 293/1953
 • HE 56/1952 Hallituksen esitys n:o 56 (1952vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 381/1952
 • HE 56/1951 Hallituksen esitys n:o 56 (1951vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 667/1951
 • HE 18/1951 Hallituksen esitys n:o 18 (1951vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 554/1951
 • HE 17/1951 Hallituksen esitys n:o 17 (1951vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 28 §:n 1 momentin 11 kohdan väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 553/1951
 • HE 185/1950 Hallituksen esitys n:o 185 (1950vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 344/1951
 • HE 87/1950 Hallituksen esitys n:o 87 (1950vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 489/1950
 • HE 54/1950 Hallituksen esitys n:o 54 (1950vp) laiksi eräistä Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuusvero- sekä ennakkoperintälakeihin.Hyväksytty 327/1950
 • HE 39/1950 Hallituksen esitys n:o 39 (1950vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 328/1950
 • HE 117/1949 Hallituksen esitys n:o 117 (1949vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaan tulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 860/1949
 • HE 4/1948 Hallituksen esitys n:o 4 (1948vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 838/1948
 • HE 3/1948 Hallituksen esitys n:o 3 (1948vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 839/1948
 • HE 59/1947 Hallituksen esitys n:o 59 (1947vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laiksi vuodelta 1947 maksuunpantavan omaisuusveron korottamisesta.Hyväksytty 951/1947
 • HE 43/1947 Hallituksen esitys n:o 43 (1947vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 511/1947
 • HE 99/1946 Hallituksen esitys n:o 99 (1946vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta 1 päivänä marraskuuta 1946 annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 823/1946
 • HE 89/1946 Hallituksen esitys n:o 89 (1946vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 874/1946
 • HE 16/1946 Hallituksen esitys n:o 16 (1946vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 822/1946
 • HE 112/1945 Hallituksen esitys n:o 112 (1945vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 147/1946

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.