Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Tulo- ja omaisuusverolaki (kumottu) 888/1943

Hallituksen esitys: HE 77/1943

Kumoava säädös

 • 1043/1974
 • Tulo- ja varallisuusverolaki
 • Voimassa: 1.1.1975 -

Kumonnut säädökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 40/1974Hallituksen esitys eduskunnalle Tulo- ja varallisuusverolaiksiHyväksytty 1043/1974

Alkuperäiseen säädökseen liittyvät

 • HE 77/1943Hallituksen esitys n:o 77 (1943vp) tulo- ja omaisuusverolaiksi.Hyväksytty 888/1943

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 76/1974Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 821/1974
 • HE 17/1974Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisestaHyväksytty 377/1974
 • HE 152/1973Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta sekä eräiden muiden perhekustannusten tasausjärjestelmän uudistamiseen liittyvien lakien muuttamisesta ja kumoamisestaHyväksytty 2/1974
 • HE 142/1973Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 926/1973
 • HE 238/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa, laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta ja laiksi verotuslain muuttamisesta.Hyväksytty 506/1973
 • HE 166/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 916/1972
 • HE 140/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain seka kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta.Rauennut
 • HE 14/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 1) maatilatalouden tuloverolain ja 2) tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laiksi 3) Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa metsätaloudesta saadun tulon perusteella verovuosilta 1968, 1969 ja 1970 maksuunpannusta verosta vapauttamisestaHyväksytty 372/1972
 • HE 186/1971Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 937/1971
 • HE 117/1971Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta, VaVM 69/1971)Hyväksytty 940/1971
 • HE 54/1971Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 784/1971
 • HE 134/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisestaHyväksytty 861/1970
 • HE 133/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta sekä tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 848/1970
 • HE 133/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta sekä tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 852/1970
 • HE 75/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain ja eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 705/1970
 • HE 53/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverokin muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverokin väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 807/1970
 • HE 53/1970Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverokin muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverokin väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 808/1970
 • HE 114/1969Hallituksen esitys n:o 114 (1969vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 884/1969
 • HE 85/1969Hallituksen esitys arpajaisverolaiksi ja laeiksi tulo- ja omaisuuverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 260/1970
 • HE 75/1969Hallituksen esitys n:o 75 (1969vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 416/1969
 • HE 107/1968Hallituksen esitys n:o 107 (1968vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 746/1968
 • HE 90/1968Hallituksen esitys eduskunnalle valtion perhe-eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 795/1968
 • HE 58/1968Hallituksen esitys laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten sekä maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta.Hyväksytty 371/1968
 • HE 172/1967Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 364/1968
 • HE 121/1967Hallituksen esitys n:o 121 (1967vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 614/1967
 • HE 113/1967Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 612/1967
 • HE 100/1967Hallituksen esitys n:o 100 (1967vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain ja verotuslain muuttamisesta.Hyväksytty 613/1967
 • HE 96/1967Hallituksen esitys n:o 96 (1967vp) laiksi alkoholijuomaverosta ja siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 465/1968
 • HE 30/1967Hallituksen esitys eduskunnalle maatilatalouden tuloverolaiksi sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 544/1967
 • HE 80/1966Hallituksen esitys n:o 80 (1966vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 666/1966
 • HE 166/1965Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 721/1965
 • HE 101/1965Hallituksen esitys n:o 101 (1965vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 640/1965
 • HE 81/1965Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten, merimiesverolain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 628/1965
 • HE 81/1965Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten, merimiesverolain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 629/1965
 • HE 119/1964Hallituksen esitys n:o 119 (1964vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 555/1964
 • HE 85/1963Hallituksen esitys n:o 85 (1963vp) laiksi tulo- ja omaisuuverolain muuttamisesta.Hyväksytty 607/1963
 • HE 16/1963Hallituksen esitys n:o 16 (1963vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä laiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 200/1963
 • HE 145/1962Hallituksen esitys n:o 145 (1962vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 643/1962
 • HE 132/1962Hallituksen esitys n:o 132 (1962vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 644/1962
 • HE 75/1961Hallituksen esitys n:o 75 (1961vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 542/1961
 • HE 35/1961Hallituksen esitys n:o 35 (1961vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 340/1961
 • HE 77/1960Hallituksen esitys n:o 77 (1960vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 471/1960
 • HE 69/1959Hallituksen esitys n:o 69 (1959vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 410/1959
 • HE 57/1959Hallituksen esitys n:o 57 (1959vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi eräiden yhteisöjen tulon perusteella valtiolle suoritettavan ennakon korottamisesta vuonna 1959.Hyväksytty 273/1959
 • HE 31/1958Hallituksen esitys n:o 31 (1958vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 468/1958
 • HE 146/1957Hallituksen esitys n:o 146(1957vp) verotuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 482/1958
 • HE 137/1957Hallituksen esitys n:o 137 (1957vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallinosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 151/1958
 • HE 104/1957Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, kunnallihallituksesta kaupungissa annetun asetuksen, maalaiskuntain kunnallishallinosta annetun asetuksen sekä tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnalliverotusta varten annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 27/1958
 • HE 75/1957Hallituksen esitys n:o 75 (1957vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 371/1957
 • HE 39/1957Hallituksen esitys n:o 39 (1957vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 214/1957
 • HE 21/1957Hallituksen esitys n:o 21 (1957vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laiksi eräiden yhteisöjen tulon ja omaisuuden perusteella valtiolle suoritettavan ennakon korottamisesta vuonna 1957.Hyväksytty 241/1957
 • HE 66/1956Hallituksen esitys n:o 66 (1956vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 626/1956
 • HE 27/1956Hallituksen esitys n:o 27 (1956vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 333/1956
 • HE 75/1955Hallituksen esitys n:o 75 (1955vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 50 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 492/1955
 • HE 74/1955Hallituksen esitys n:o 74 (1955vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 491/1955
 • HE 41/1955Hallituksen esitys n:o 41 (1955vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 288/1955
 • HE 23/1955Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetuksien muuttamisesta.Hyväksytty 247/1955
 • HE 114/1954Hallituksen esitys n:o 114 (1954vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 50 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 488/1954
 • HE 73/1954Hallituksen esitys n:o 73 (1954vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 426/1954
 • HE 55/1954Hallituksen esitys n:o 55 (1954vp) eläkesäätiöitä koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 471/1955
 • HE 124/1953Hallituksen esitys n:o 124 (1953vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 520/1953
 • HE 78/1953Hallituksen esitys n:o 78 (1953vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 519/1953
 • HE 45/1953Hallituksen esitys n:o 45 (1953vp) laiksi valtion palkinto-obligatiolainan obligatioiden arvonnassa saadun voiton verovapaudesta.Hyväksytty 293/1953
 • HE 56/1952Hallituksen esitys n:o 56 (1952vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 381/1952
 • HE 56/1951Hallituksen esitys n:o 56 (1951vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 667/1951
 • HE 18/1951Hallituksen esitys n:o 18 (1951vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 554/1951
 • HE 17/1951Hallituksen esitys n:o 17 (1951vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain 28 §:n 1 momentin 11 kohdan väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 553/1951
 • HE 185/1950Hallituksen esitys n:o 185 (1950vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 344/1951
 • HE 87/1950Hallituksen esitys n:o 87 (1950vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 489/1950
 • HE 54/1950Hallituksen esitys n:o 54 (1950vp) laiksi eräistä Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuusvero- sekä ennakkoperintälakeihin.Hyväksytty 327/1950
 • HE 39/1950Hallituksen esitys n:o 39 (1950vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 328/1950
 • HE 117/1949Hallituksen esitys n:o 117 (1949vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaan tulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 860/1949
 • HE 4/1948Hallituksen esitys n:o 4 (1948vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta.Hyväksytty 838/1948
 • HE 3/1948Hallituksen esitys n:o 3 (1948vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 839/1948
 • HE 59/1947Hallituksen esitys n:o 59 (1947vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laiksi vuodelta 1947 maksuunpantavan omaisuusveron korottamisesta.Hyväksytty 951/1947
 • HE 43/1947Hallituksen esitys n:o 43 (1947vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 511/1947
 • HE 99/1946Hallituksen esitys n:o 99 (1946vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta 1 päivänä marraskuuta 1946 annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.Hyväksytty 823/1946
 • HE 89/1946Hallituksen esitys n:o 89 (1946vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 874/1946
 • HE 16/1946Hallituksen esitys n:o 16 (1946vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 822/1946
 • HE 112/1945Hallituksen esitys n:o 112 (1945vp) laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta.Hyväksytty 147/1946

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.