Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Holhouslaki 34/1898

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Antopäivä: 19.8.1898
Voimassa: 1.1.1900 -

Kumoava säädös

 • 442/1999
 • Laki holhoustoimesta
 • Voimassa: 1.12.1999 -

Muutokset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 92/1996 Hallituksen esitys eduskunnalle ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksiHyväksytty 812/1996
 • HE 16/1995 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi holhouslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisestaHyväksytty muutettuna 1151/1995
 • HE 1/1990 Hallituksen esitys eduskunnalle testamentin valvontaa koskevien säännösten kumoamisestaHyväksytty 702/1990
 • HE 90/1985 Hallituksen esitys eduskunnalle hakemusasioiden käsittelyä yleisessä alioikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 307/1986
 • HE 224/1982 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja holhouslain muuttamisesta sekä niihin liittyvien lakien muuttamisesta.Hyväksytty 368/1983
 • HE 156/1979 Hallituksen esitys eduskunnalle Kihlakunnanoikeuden istuntoja koskevan lainsäädännön muuttamisesta.Hyväksytty 398/1980
 • HE 6/1976 Hallituksen esitys eduskunnalle vaalikelpoisuusikärajaa ja täysi-ikäisyysrajaa koskevien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty muutettuna 457/1976
 • HE 90/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle Lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisestaHyväksytty 711/1975
 • HE 96/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle Holhouksen järjestämistä eräissä tapauksissa koskevaksi lainsäädännöksiHyväksytty 15/1971
 • HE 172/1969 Hallituksen esitys n:o 172 (1969vp) laiksi holhouslain 40 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 843/1969
 • HE 62/1969 Hallituksen esitys n:o 62 (1969vp) oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien käräjiä koskevien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 464/1970
 • HE 23/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle valtiopäiväjärjestyksessä olevaa vaalioikeusikärajaa ja holhouslain täysi-ikäisyysrajaa koskevien sekä eräiden niihin liittyvien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 343/1969
 • HE 73/1968 Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lisärangaistusten poistamista koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 8/1969
 • HE 6/1964 Hallituksen esitys eduskunnalle perintölainsäädännön uudistamisesta.Hyväksytty 43/1965
 • HE 94/1955 Hallituksen esitys n:o 94 (1955vp) laiksi eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä.Hyväksytty 504/1955
 • HE 121/1947 Hallituksen esitys eduskunnalle muutoksista avioliittolainsäädäntöön.Hyväksytty 686/1948
 • HE 52/1946 Hallituksen esitys n:o 52 (1946vp) laiksi eräistä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista.Hyväksytty 583/1946
 • HE 71/1943 Hallituksen esitys n:o 71 (1943vp) laiksi eräitä holhouslain säännöksiä koskevista väliaikaisista poikkeuksista.Hyväksytty 656/1943
 • HE 93/1934 Hallituksen esitys n:o 93 (1934vp) lastensuojelulaiksi.Hyväksytty 53/1936
 • HE 40/1927 Hallituksen esitys n:o 40 (1927vp) uudeksi aviokaareksiHyväksytty 241/1929

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.