Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Asetus rikoslain voimaanpanemisesta 39/1889RVA

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Huomautus: nimike muutettu L:lla 515/1948

Vireillä olevat hallituksen esitykset

 • HE 159/2017
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Muutokset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 44/2002Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksiHyväksytty 539/2003
 • HE 109/1996Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHyväksytty 1059/1996
 • HE 82/1995Hallituksen esitys eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksiHyväksytty muutettuna 691/1997
 • HE 40/1990Hallituksen esitys eduskunnalle rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön uudistamisestaHyväksytty 698/1991
 • HE 79/1989Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeudellisista toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten uudistamiseksiHyväksytty muutettuna 301/1990
 • HE 66/1988Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksiHyväksytty 770/1990
 • HE 14/1985Hallituksen esitys eduskunnalle esitutkintaa ja pakkokeinoja rikosasioissa koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 450/1987
 • HE 42/1984Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 460/1984
 • HE 14/1983Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 690/1983
 • HE 86/1981Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasoikeudenkäyntilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 329/1983
 • HE 56/1981Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 387/1981
 • HE 84/1980Hallituksen esitys eduskunnalle rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Rauennut
 • HE 267/1978Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 30 a :n muuttamisesta.Hyväksytty 163/1979
 • HE 184/1977Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen koskevien säännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.Hyväksytty muutettuna 661/1978
 • HE 6/1976Hallituksen esitys eduskunnalle vaalikelpoisuusikärajaa ja täysi-ikäisyysrajaa koskevien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 461/1976
 • HE 239/1972Hallituksen esitys eduskunnalle vapausrangaistuksia ja niiden täytäntöönpanoa rangaistuslaitoksissa sekä tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Hyväksytty 614/1974
 • HE 195/1972Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta sekä eräistä lääkintölaitoksen maksujen, korvausten ja palkkioiden yleisistä perusteista annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 459/1973
 • HE 130/1972Hallituksen esitys eduskunnalle rikosoikeudellista vanhentumista koskevan lainsäädännön uudistamisestaHyväksytty muutettuna 139/1973
 • HE 163/1971Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisihallinnosta ja rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisestaRauennut
 • HE 4/1970Hallituksen esitys eduskunnalle Kuolemansyyn tutkintaa koskevien säännösten muuttamisestaHyväksytty 368/1970
 • HE 174/1967Hallituksen esitys eduskunnalle sakkorangaistusta ja sen täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.Hyväksytty 29/1969
 • HE 198/1965Hallituksen esitys eduskunnalle vähäpätöiseen rikokseen syyllistyneen syyttämättä ja tuomitsematta jättämistä eräissä tapauksissa koskeviksi muutoksiksi rikoslainsäädäntöön.Hyväksytty 197/1966
 • HE 70/1965Hallituksen esitys n:o 70 (1965vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 554/1965
 • HE 130/1964Hallituksen esitys n:o 130 (1964vp) poliisilaiksi.Hyväksytty 85/1966
 • HE 10/1964Hallituksen esitys n:o 10 (1964vp) moottoriajoneuvojen luvattoman käytön yleistymisen johdosta rikoslainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi.Hyväksytty 224/1964
 • HE 73/1958Hallituksen esitys n:o 73 (1958vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 192/1959
 • HE 14/1958Hallituksen esitys n:o 14 (1958vp) ylimääräistä muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 110/1960
 • HE 2/1958Hallituksen esitys n:o 2 (1958vp) laiksi takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa.Hyväksytty 260/1959
 • HE 20/1956Hallituksen esitys n:o 20 (1956vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 23 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 353/1956
 • HE 55/1952Hallituksen esitys n:o 55 (1952vp) rikosasiain alistamista koskevan lainsäädännön muuttamisesta.Hyväksytty 376/1952
 • HE 120/1949Hallituksen esitys n:o 120 (1949vp) laeiksi rikoslain 17 luvun 4 §:n ja rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 775/1949
 • HE 184/1947Hallituksen esitys n:o 184 (1947vp) vangitsemis-, pidättämisja kiinniottamissäännösten uudistamisesta.Hyväksytty 515/1948
 • HE 55/1947Hallituksen esitys n:o 55 (1947vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 38 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 795/1947
 • HE 80/1946Hallituksen esitys n:o 80 (1946vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 1/1947
 • HE 18/1944Hallituksen esitys n:o 18 (1944vp) laeiksi rikoslain ja irtolaislain sekä rangaistusten täytäntöönpanosta ja rikoslain voimaanpanemisesta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 340/1944
 • HE 114/1943Hallituksen esitys n:o 114 (1943vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 1002/1943
 • HE 92/1943Hallituksen esitys n:o 92 (1943vp) löytötavaralaiksi.Hyväksytty 893/1943
 • HE 87/1941Hallituksen esitys n:o 87 (1941vp) laiksi eräiden lakien voimaantulon lykkäämisestä.Hyväksytty 934/1941
 • HE 41/1941Hallituksen esitys n:o 41 (1941vp) rikosasiain alistamista koskevan lainsäädännön muuttamisesta.Hyväksytty 361/1941
 • HE 2/1940Hallituksen esitys n:o 2 (1940vp) laiksi rikoslain voimaanpanoasetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 76/1940
 • HE 10/1939Hallituksen esitys n:o 10 (1939vp) nuoria rikoksentekijöitä koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 265/1940
 • HE 9/1939Hallituksen esitys n:o 9 (1939vp) rikosten uusimista ja rangaitusten yhdistämistä koskevan lainsäädännön uudistamisesta.Hyväksytty 405/1939
 • HE 24/1938Hallituksen esitys n:o 24 (1938vp) laiksi rikoslain voimaanpanoasetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 222/1938
 • HE 94/1934Hallituksen esitys n:o 94 (1934vp) irtolaislaiksi.Hyväksytty 58/1936
 • HE 15/1932Hallituksen esitys n:o 15 (1932vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 ja 23 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 26/1933
 • HE 10/1930 vp IIHallituksen esitys n:o 10 (1930IIvp) laiksi rikoslain voimaanpanoasetuksen 22 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 13/1931
 • HE 78/1925Hallituksen esitys n:o 78 (1925vp) laiksi rikoslain 38 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta sekä lisäyksistä samaan lukuun, laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 5 luvun 7 §:n ja rikoslain voimaanpanoasetuksen 45 §:n muuttamisesta, laiksi 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön 152 §:n kumoamisesta, 148, 161 ja 178 §:n muuttamisesta ja lisäyksistä sanottuun tullisääntöön, sekä laiksi 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kieltolain eräiden säännösten muuttamisesta ja lisäyksistä sanottuun lakiin.Hyväksytty 117/1926
 • HE 1/1920Hallituksen esitys n:o 1 (1920vp) laiksi rikoslain voimaanpanemisesta ym. joulukuun 19 päivänä 1889 annetun asetuksen 43 §:n muuttamisesta.Hyväksytty 163/1920

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.