Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rikoslaki 39/1889 RL

Hallinnonala: Oikeusministeriö
Antopäivä: 19.12.1889
Voimassa: 1.1.1891 - (ks. L 39/1889 s. 101)

Vireillä olevat hallituksen esitykset

 • HE 100/2023
  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • HE 47/2024
  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja rikoslain 46 luvun 1 ja 12 §:n muuttamisesta
 • HE 64/2024
  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
 • HE 65/2024
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 3 §:n muuttamisesta
 • HE 69/2024
  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Käännökset

Muutokset

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Tämän säädöksen muutosten nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Muutossäädöksiin liittyvät

Säädökseen liittyvää lainvalmisteluaineistoa