Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Asetus kunnallishallituksesta kaupungissa (kumottu) 40/1873

Antopäivä: 8.12.1873

Kumoava säädös

 • 1043/1974
 • Tulo- ja varallisuusverolaki
 • Voimassa: 1.1.1975 -

Muutokset

 • 818/1974Hallituksen esitys: HE 76/1974Antopäivä: 8.11.1974Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 507/1973Hallituksen esitys: HE 238/1972Antopäivä: 15.6.1973Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 938/1971Hallituksen esitys: HE 186/1971Antopäivä: 23.12.1971Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 800/1971Hallituksen esitys: HE 54/1971Antopäivä: 26.11.1971Huomautus: muutt. 53 ja 55 §:ää
 • 862/1970Hallituksen esitys: HE 135/1970Antopäivä: 30.12.1970Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 851/1970Hallituksen esitys: HE 133/1970Antopäivä: 30.12.1970Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 810/1970Hallituksen esitys: HE 53/1970Antopäivä: 23.12.1970Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 261/1970Hallituksen esitys: HE 85/1969Antopäivä: 10.4.1970Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 887/1969Hallituksen esitys: HE 193/1969Antopäivä: 30.12.1969Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 43/1969Hallituksen esitys: HE 176/1967Antopäivä: 17.1.1969Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 372/1968Hallituksen esitys: HE 58/1968Antopäivä: 24.6.1968Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 365/1968Hallituksen esitys: HE 172/1967Antopäivä: 24.6.1968Huomautus: muutt. 55 §:ää, lis. 53 a §
 • 610/1967Hallituksen esitys: HE 113/1967Antopäivä: 29.12.1967Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 546/1967Hallituksen esitys: HE 30/1967Antopäivä: 15.12.1967Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 723/1965Hallituksen esitys: HE 166/1965Antopäivä: 30.12.1965Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 630/1965Hallituksen esitys: HE 81/1965Antopäivä: 3.12.1965Huomautus: muutt. 53 ja 55 §:ää
 • 304/1965Antopäivä: 4.6.1965Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 645/1962Hallituksen esitys: HE 132/1962Antopäivä: 28.12.1962Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 341/1961Hallituksen esitys: HE 35/1961Antopäivä: 29.6.1961Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 521/1960Antopäivä: 30.12.1960Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 523/1959Antopäivä: 30.12.1959Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 411/1959Hallituksen esitys: HE 14/1959Antopäivä: 20.11.1959Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 483/1958Hallituksen esitys: HE 146/1957Antopäivä: 12.12.1958Huomautus: muutt. 53 §:ää
 • 152/1958Hallituksen esitys: HE 137/1957Antopäivä: 11.4.1958Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 28/1958Hallituksen esitys: HE 104/1957Antopäivä: 27.1.1958Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 388/1957Hallituksen esitys: HE 76/1957Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 472/1955Hallituksen esitys: HE 55/1954Antopäivä: 2.12.1955Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 245/1955Hallituksen esitys: HE 23/1955Antopäivä: 13.5.1955Voimassa: 1.6.1955 - Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 426/1953Hallituksen esitys: HE 75/1953Antopäivä: 13.11.1953Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 668/1951Hallituksen esitys: HE 57/1951Antopäivä: 28.12.1951Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 828/1948Hallituksen esitys: HE 22/1948Antopäivä: 3.12.1948Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 642/1948Hallituksen esitys: HE 125/1947Antopäivä: 27.8.1948Huomautus: kum. 6 luku, paitsi 78–84 ja 88 a §, 89 § 3 mom. ja 90–91 §
 • 3/1948Hallituksen esitys: HE 109/1947Antopäivä: 9.1.1948Voimassa: - 31.12.1950Huomautus: lis. 60 a §
 • 980/1947Hallituksen esitys: HE 112/1947Antopäivä: 30.12.1947Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 64/1947Hallituksen esitys: HE 123/1946Antopäivä: 31.1.1947Huomautus: muutt. L:n 698/1946 voimaantulosäännöstä
 • 909/1946Hallituksen esitys: HE 75/1946Antopäivä: 30.12.1946Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 698/1946Hallituksen esitys: HE 140/1945Antopäivä: 4.10.1946Voimassa: 1.1.1947 - Huomautus: muutt. 52, 60 ja 61 §
 • 891/1943Hallituksen esitys: HE 78/1943Antopäivä: 19.3.1943Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 218/1943Hallituksen esitys: HE 147/1942Antopäivä: 12.3.1943Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 455/1938Hallituksen esitys: HE 65/1938Antopäivä: 30.12.1938Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 251/1937Hallituksen esitys: HE 26/1936Antopäivä: 31.5.1937Huomautus: muutt. 53 §:ää
 • 220/1934Hallituksen esitys: HE 25/1934Antopäivä: 18.5.1934Voimassa: 1.7.1934 -
 • 358/1931Hallituksen esitys: HE 62/1931Antopäivä: 11.12.1931Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 16/1927Antopäivä: 21.1.1927Huomautus: muutt. 55 §:ää
 • 75/1925Antopäivä: 21.2.1925Huomautus: muutt. 56 §
 • 276/1923Hallituksen esitys: HE 42/1923Antopäivä: 21.12.1923Huomautus: muutt. 53 ja 55 §:ää
 • 16/1922Hallituksen esitys: HE 63/1921Antopäivä: 20.1.1922Huomautus: muutt. 53, 54, 55 ja 56 §
 • 108/1917MuutossäädösAntopäivä: 27.11.1917Voimassa: 1.1.1918 - Huomautus: kum. 1, 2, 3 ja 4 § sekä 6 luku

Tämän säädöksen nojalla annetut säädökset

Säädökseen liittyvät hallituksen esitykset

Kumoaviin säädöksiin liittyvät

 • HE 40/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle Tulo- ja varallisuusverolaiksiHyväksytty 1043/1974

Muutossäädöksiin liittyvät

 • HE 76/1974 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 818/1974
 • HE 238/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntotulon verottamisesta eräissä tapauksissa, laiksi tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta sekä laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta ja laiksi verotuslain muuttamisesta.Hyväksytty 507/1973
 • HE 140/1972 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain seka kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta sekä laeiksi verotuslain muuttamisesta ja leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta samoin kuin laeiksi eräiden yhtymäin verovelvollisuudesta kreikkalaiskatolisille seurakunnille annetun lain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, sairausvakuutuslain ja kansaneläkelain muuttamisesta.Rauennut
 • HE 186/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 938/1971
 • HE 54/1971 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 800/1971
 • HE 135/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 862/1970
 • HE 133/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverolain muuttamisesta, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta sekä tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 851/1970
 • HE 53/1970 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverokin muuttamisesta, tulo- ja omaisuusverokin väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 810/1970
 • HE 193/1969 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 887/1969
 • HE 85/1969 Hallituksen esitys arpajaisverolaiksi ja laeiksi tulo- ja omaisuuverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 261/1970
 • HE 58/1968 Hallituksen esitys laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten sekä maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta.Hyväksytty 372/1968
 • HE 176/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle perhe-eläkelaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 43/1969
 • HE 172/1967 Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.Hyväksytty 365/1968
 • HE 113/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 610/1967
 • HE 30/1967 Hallituksen esitys eduskunnalle maatilatalouden tuloverolaiksi sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 546/1967
 • HE 166/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 723/1965
 • HE 81/1965 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, tulo- ja omaisuusverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain, kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten, merimiesverolain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 630/1965
 • HE 132/1962 Hallituksen esitys n:o 132 (1962vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 645/1962
 • HE 35/1961 Hallituksen esitys n:o 35 (1961vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä kunnallishallituksesta kaupungissa ja maalaiskuntain kunnallishallinnosta annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 341/1961
 • HE 14/1959 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen ja kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 411/1959
 • HE 146/1957 Hallituksen esitys n:o 146(1957vp) verotuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 483/1958
 • HE 137/1957 Hallituksen esitys n:o 137 (1957vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverolain kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen ja maalaiskuntain kunnallishallinosta annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 152/1958
 • HE 104/1957 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain, kunnallihallituksesta kaupungissa annetun asetuksen, maalaiskuntain kunnallishallinosta annetun asetuksen sekä tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnalliverotusta varten annetun lain muuttamisesta.Hyväksytty 28/1958
 • HE 76/1957 Hallituksen esitys n:o 76 (1957vp) laeiksi maalaiskuntain kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 388/1957
 • HE 23/1955 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulo- ja omaisuusverolain sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetuksien muuttamisesta.Hyväksytty 245/1955
 • HE 55/1954 Hallituksen esitys n:o 55 (1954vp) eläkesäätiöitä koskevaksi lainsäädännöksi.Hyväksytty 472/1955
 • HE 75/1953 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 426/1953
 • HE 57/1951 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 668/1951
 • HE 22/1948 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 828/1948
 • HE 125/1947 Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallislainsäädännön koonnasta.Hyväksytty 642/1948
 • HE 112/1947 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetuksien muuttamisesta.Hyväksytty 980/1947
 • HE 109/1947 Hallituksen esitys n:o 109 (1947vp) laiksi kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen muuttamisesta.Hyväksytty 3/1948
 • HE 123/1946 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta 4 päivänä lokakuuta 1946 annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta.Hyväksytty 64/1947
 • HE 75/1946 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 909/1946
 • HE 140/1945 Hallituksen esitys n:o 140 (1945vp) ennakkoperintälaiksi sekä laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 698/1946
 • HE 78/1943 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen, kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen, tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisverotusta varten annetun lain sekä säästöpankkilain muuttamisesta.Hyväksytty 891/1943
 • HE 147/1942 Hallituksen esitys n:o 147 (1942vp) laeiksi maalaiskuntain kunnallishallinnosta ja kunnallishallituksesta kaupungissa annettujen asetusten muuttamisesta.Hyväksytty 218/1943
 • HE 65/1938 Hallituksen esitys n:o 65 (1938vp) laeiksi tulo- ja omaisuusverosta annetun lain 11 §:n, kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen 55 §:n 2 kohdan sekä maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen 82 §:n 8 kohdan muuttamisesta.Hyväksytty 455/1938
 • HE 26/1936 Hallituksen esitys n:o 26 (1936vp) kansanvakuutuslaiksi.Hyväksytty 251/1937
 • HE 25/1934 Hallituksen esitys n:o 25 (1934vp) kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta.Hyväksytty 220/1934
 • HE 62/1931 Hallituksen esitys n:o 62 (1931vp) erinäisten kunnallisverotusta koskevien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 358/1931
 • HE 42/1923 Hallituksen esitys n:o 42 (1923vp) erinäisten kunnallisverotusta koskevien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 276/1923
 • HE 63/1921 Hallituksen esitys n:o 63 (1921vp) kunnallisverotusta koskevien säännösten muuttamisesta.Hyväksytty 16/1922

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.