Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (upphävd) 1351/2011

Administrative: Finansministeriet
Givet: 14.12.2011
Släppt: 22.12.2011
Giltigt: 1.1.2012 -

Upphävda lagen

 • 1430/2015
 • Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket
 • Giltigt: 1.1.2016 -

Deklarerade handlingar

 • 1297/2010
 • Finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet samt till att göra registeranteckningar
 • 124/2010
 • Finansministeriets förordning om behörig magistrat i vissa ärenden som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet
 • 101/2010
 • Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning
 • 100/2010
 • Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga att behandla ansökningar som gäller ändring av förnamn och släktnamn
 • 99/2010
 • Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap
 • 871/2008
 • Finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning
 • 623/2008
 • Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter för de uppgifter som avses i lagen om vigselrätt
 • 863/2007
 • Inrikesministeriets förordning om förordnande av uppgifter i anslutning till förandet av farkostregistret

Förändringar

Denna rättsakt antogs på grundval av följande rättsakter

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.