Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget 104/2011

Administrative: Kommunikationsministeriet
Regeringens proposition 215/2010
Givet: 9.2.2011
Släppt: 9.2.2011
Giltigt: 17.2.2012 - (Se F 50/2012)

Deklarerade handlingar

 • 1083/2006
 • Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
 • 581/1994
 • Förordning om ikraftträdande av protokollet med Ryssland om ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet
 • 465/1991
 • Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om passagerartrafik på Saima kanal, på det område Republiken Finland arrenderat av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, fram till Viborg eller om transittrafik till öppna havet
 • 86/1966
 • 710/1964
 • 402/1964
 • 436/1963
 • 420/1963
 • 419/1963

Förändringar

Rättsakter som antagits enligt denna lag

Denna lag ändrar följande bestämmelser

Regeringens förslag relaterade till förordningen

Relaterade till ursprunglig författning

Relaterade till ändringsförfattningar

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.