Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut och förordningar av statsrådet om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier 415/2009

Administrative: Social- och hälsovårdsministeriet
Givet: 11.6.2009
Släppt: 15.6.2009
Giltigt: 15.6.2009 -

Deklarerade handlingar

 • 787/2007
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och av användning av arsenikföreningar, kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat samt preparat och produkter som innehåller dessa
 • 550/2007
 • Statsrådets förordning om begränsning av användningen av polycykliska aromatiska kolväten i extender oils i fordons och jordbruksmaskiners däck
 • 1177/2006
 • Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen
 • 228/2006
 • Statsrådets förordning om ftalater i barnavårdsartiklar och leksaker
 • 975/2004
 • Statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest
 • 623/2004
 • Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
 • 596/2004
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av nonylfenol och nonylfenoletoxilat
 • 514/2004
 • Statsrådets förordning om begränsningar som gäller cement och fabrikat som innehåller cement
 • 694/2003
 • Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande vissa azofärgämnen och produkter som innehåller dem
 • 416/2003
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromdifenyleter
 • 8/2003
 • Statsrådets förordning om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av kreosot och trä behandlat med kreosot
 • 871/2002
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar
 • 143/2000
 • Statsrådets beslut om förbud mot utsläppande på marknaden och användning av pentaklorfenol samt vissa difenylmetaner
 • 2/2000
 • Statsrådets beslut om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar
 • 1209/1997
 • Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa klorerade lösningsmedel
 • 961/1997
 • Statsrådets beslut om begränsning av användningen av hexakloretan
 • 1415/1992
 • Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar
 • 489/1992
 • Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier
 • 929/1988
 • Arbetarskyddsstyrelsens beslut om varningspåskrifter för material, föremål och produkter som innehåller asbest

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.