Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Lag om upphävande av vissa sekretessbestämmelser 623/1999

Administrative: Justitieministeriet
Regeringens proposition 30/1998
Givet: 21.5.1999
Släppt: 31.5.1999
Giltigt: 1.12.1999 -

Denna lag ändrar följande bestämmelser

 • 106/1998
 • Lag om statliga rättshjälpsbyråer
 • 346/1997
 • Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
 • 23/1997
 • Lag om arbetskrafts- och näringscentraler
 • 1231/1996
 • Lag om avbytarservice för lantbruksföretagare
 • 603/1996
 • Lag om tillsyn över privat socialservice
 • 487/1996
 • Lag om Kommunernas garanticentral
 • 386/1995
 • Elmarknadslag
 • 386/1995
 • Elmarknadslag
 • 164/1995
 • Lag om förströelseanordningar
 • 1070/1994
 • Lag om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
 • 468/1994
 • Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
 • 65/1994
 • Lag om studiestöd
 • 1190/1993
 • Aravabegränsningslag
 • 1189/1993
 • Aravalag
 • 1136/1993
 • Lag om företagsstöd
 • 781/1993
 • Militärunderstödslag
 • 477/1993
 • Lag om moderskapsunderstöd
 • 429/1993
 • Lag om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
 • 1612/1992
 • Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp
 • 1074/1992
 • Lag om rättsskyddscentralen för hälsovården
 • 1073/1992
 • Lag om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
 • 796/1992
 • Barnbidragslag
 • 480/1992
 • Lag om konkurrensbegränsningar
 • 1083/1991
 • Lag om försvarstillstånd
 • 1080/1991
 • Beredskapslag
 • 611/1991
 • Lag om rehabiliteringspenning
 • 610/1991
 • Lag om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
 • 446/1991
 • Lag om utlänningsombudsmannen
 • 378/1991
 • Utlänningslag
 • 364/1991
 • Virkesmätningslag
 • 717/1990
 • Lag om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
 • 537/1990
 • Lag om utbildnings- och avgångsbidragsfonden
 • 112/1990
 • Lag om konsumentforskningscentralen
 • 1062/1989
 • Lag om specialiserad sjukvård
 • 382/1989
 • Lag om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete
 • 711/1988
 • Lag om konkurrensverket
 • 651/1988
 • Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • 322/1987
 • Lag om hälsovården inom försvarsmakten
 • 610/1986
 • Lag om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden
 • 585/1986
 • Patientskadelag
 • 373/1985
 • Lag om undersökning av olyckor
 • 402/1984
 • Lag om obligatorisk upplagring av läkemedel
 • 970/1982
 • Lag om skyddsupplag
 • 684/1979
 • Lag om handel med skogsodlingsmaterial
 • 159/1978
 • Lag om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
 • 408/1975
 • Lag om bostadsbidrag
 • 452/1972
 • Lag om service- och studieverksamhet för sjömän
 • 66/1972
 • Folkhälsolag
 • 283/1970
 • Steriliseringslag.
 • 282/1970
 • Kastreringslag.
 • 239/1970
 • Lag om avbrytande av havandeskap.
 • 364/1963
 • Sjukförsäkringslag
 • 238/1960
 • Lag om den försvarsekonomiska planeringskommissionen
 • 347/1956
 • Folkpensionslag
 • 72/1956
 • Lag om sjömanspensioner
 • 263/1953
 • Lag om explosionsfarliga ämnen
 • 148/1946
 • Lag om apoteksavgift
 • 197/1942
 • Lag om standardisering

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.