Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (upphävd) 1578/1994

Administrative: Jord- och skogsbruksministeriet
Givet: 31.12.1994
Giltigt: 1.1.1995 -

Upphävda lagen

  • 1025/2013
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om nötkreatur samt embryon och könsceller av nötkreatur som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer
  • Giltigt: 1.1.2014 -

Förändringar

Denna rättsakt antogs på grundval av följande rättsakter

  • 489/1994

    Förordning om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (kumottu)

    1 a § (1570/1994)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.