Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Sijoittautumisoikeudesta kansainvälisen sijoitustoiminnan verosuunnittelussa, erityisesti väliyhteisölain soveltamisen näkökulmasta tarkasteltuna

Tuomikoski, Samuli

Opinnäytetyöt, Gradut ja muut tutkielmat
Alkuperäinen julkaisupäivä: 28.3.2013

Tiivistelmä

Euroopan unionin perussopimuksissa turvattuihin perusvapauksiin kuuluva sijoittautumisoikeus tarkoittaa unionikansalaisen lähes ehdotonta oikeutta valita asuinvaltiokseen mikä tahansa unionin
jäsenvaltio. Sijoittautumisoikeutta voidaan soveltaa myös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuvaan yhteisöön, ja määrättyjen edellytysten täyttyessä oikeus voi olla soveltuva myös silloin, kun sijoittautumisen pääasiallisena syynä on verosyy.

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti väliyhteisölainsäädäntöä ei tule soveltaa sellaiseen yhteisöön, joka valitsee sijaintivaltionsa sijoittautumisoikeuden nojalla, mikäli yhteisön toiminta itsessään on todellista, eikä järjestely ole luonteeltaan puhtaan keinotekoinen.
Tuomioistuin on todennut perussopimuksen 49 ja 54 artiklan muodostavan esteen toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön tulon verottamiselle väliyhteisötulona, ellei kyseessä ole puhtaasti keinotekoinen järjestely, jolla pyritään kiertämään normaalisti maksettava kansallinen vero. Väliyhteisöverotustoimenpidettä ei saada soveltaa, mikäli objektiivisten ja ulkopuolisten tekijöiden perusteella osoittautuu, että verotuksellisten syiden olemassaolosta huolimatta yhteisö on todellisuudessa asettautunut vastaanottajana olevaan jäsenvaltioon, ja tosiasiallisesti harjoittaa täällä taloudellista toimintaa.

Keskeisenä haasteena mahdollisessa väliyhteisösäännösten soveltamistilanteessa on yhtäällä tulkita unionioikeutta siten, että yleisen edun nimissä perusteltavat syyt, kuten veronkierron ehkäiseminen sekä perusvapauksien väärinkäytön estäminen, ovat kuitenkin tasapainossa perussopimuksissa taattujen oikeuksien, kuten juuri sijoittautumisoikeuden kanssa. Perusvapauksien käyttämisen ollessa todellista tulee kuitenkin Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti myös verosyy katsoa
riittäväksi ja hyväksytyksi perusteeksi perusvapauden käyttämiselle, eikä tällaista sijoittautumista tule
pyrkiä väliyhteisölainsäädännön kautta rajoittamaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.