Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Välitysinstituutin rooli välimiesmenettelyssä

Ojala, Juha

Opinnäytetyöt 8.8.2012, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan välitysinstituutin roolia välimiesmenettelyssä. Varsinaiset tutkimuskysymykset liittyvät välitysinstituutin oikeudelliseen asemaan sekä instituutin tehtäviin ja mahdolliseen vastuuseen.

Välitysinstituuttia ei mainita lainkaan lainsäädännössä. Välitysinstituutin roolia koskevalle tutkimukselle on tarvetta,
koska sen epämääräinen asema kaipaa systematisointia lainopin keinoin ja välitysinstituutin käyttämiseen ja vastuukysymyksiin liittyy aidosti avoimia oikeudellisia ongelmia.

Välitysinstituutti ei ole välimiesmenettelyn osapuoli, vaan se on ulkopuolinen taho, jonka tehtävä on varmistaa, että sen laatimia sääntöjä noudatetaan menettelyssä. Instituuttia käytetään erityisesti siksi, että se lisää asianosaisten luottamusta menettelyyn ja se voi puolueettomana tahona varmistaa menettelyn sujuvan kulun. Eri toimijoiden välille syntyy yleensä sopimussuhde tai sopimuksenluontoinen suhde. Asianosaisten ja välitysinstituutin välinen sopimus muistuttaa asiantuntijapalvelusopimusta. Välitysinstituutin käyttäminen ei yleensä vaikuta siihen, mitä prosessuaalista lakia menettelyyn sovelletaan. Kun prosessiin sovellettava laki vaihtelee, instituutin säännöissä saattaa joskus olla pakottavan lainsäädännön vastaisia määräyksiä. Vaikka kyseessä on asianosaisten riita, välitysinstituutti saa määrätä menettelystä silloin, kun sillä on sen sääntöjen mukaan siihen oikeus.

Välitysinstituutin keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa toimivallasta päättäminen, välimiesten nimeäminen ja esteellisyydestä päättäminen, määräaikojen asettaminen, välitystuomion tarkastaminen sekä maksuista ja palkkioista päättäminen. Instituutti osallistuu monella tapaa menettelyn kulkuun, mutta eri instituuttien aktiivisuudessa on suuria eroja. Välitysinstituutti tekee menettelyn aikana asianosaisten kannalta hyvin merkittäviä päätöksiä. Instituutti saattaa myös joutua vastuuseen teoistaan, mutta käytännössä vastuun syntyminen on varsin epätodennäköistä.

Välitysinstituutin rooli on varmistaa tehokas ja asianmukainen välimiesmenettely. Sen kannattaa ottaa aktiivinen ja joustava rooli menettelyssä, jotta se tuo jotain lisäarvoa ad hoc -menettelyyn verrattuna. Instituuttien toimintaa ei ole ainakaan Suomessa syytä rajoittaa erityislainsäädännöllä. Välitysinstituutit myös parantavat yleistä tietämystä ja kehittävät välimiesmenettelyn käytäntöjä. Vaikka instituutilla on mahdollisuus parantaa yleistä tietämystä, sen on ensisijaisesti palveltava yksittäisiä asianosaisia. Mikäli nämä intressit ovat joskus vastakkain, asianosaisen etu on aina asetettava etusijalle.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.