Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Taloudellinen vahinko petoksen tunnusmerkistössä

Turtiainen, Minja

Tutkielmat ja muut opiskelijakirjoitukset , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään, mitä käytännössä on petossäännöksessä tarkoitettu taloudellinen vahinko. Taloudellinen vahinko on petoksen tunnusmerkistötekijöistä se, joka erottaa rikosoikeudellisesti rangaistavan petoksen sen siviilioikeudellisena vastineena pidettävästä petollisesta viettelystä. 1990 voimaan tulleen muutoksen mukaan taloudellinen vahinko on ymmärrettävä rahan tai tavaran tappiota laajempana käsitteenä. Tutkielmassa pyritään lainvalmisteluaineiston, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön avulla määrittämään niitä oikeudellisia kriteereitä, joiden nojalla vahinkokäsitteen sisältö määritetään. Myös vahingonkorvausoikeuden ja rikosoikeuden suhdetta tutkimuskohteen kannalta selvitetään. Tutkimus on säännöksen luonteen vuoksi sidoksissa vahingonkorvausoikeuden lisäksi myös muuhun siviilioikeuteen, kuten sopimusoikeuteen. Koska petossäännöksen uudistuksen perusteluissa taloudelliseen vahinkoon rinnastettiin taloudellisen vahingon vaara, tutkitaan myös sitä, mikä on välittömän vahingonvaaran suhde vaarantamisrikoksiin ja yritysoppiin.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.