Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vårdnadstvister - med fokus på vårdnaden och motiveringen av denna samt beslutsgrunderna vid valet av vårdnadsform

Pihlaja, Pia-Maria

Tutkielmat ja muut opiskelijakirjoitukset , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Vårdnadstvisterna tränger in i familjens innersta kärna, den
exponerar familjens integritet. Den tvingar parterna att redogöra för ofta plågsamma fakta om gångna tider samt misslyckanden i familjelivet. Trots detta kan man konstatera att problemen oftast ligger djupare än vad som kan utläsas från rättegångsmaterialet. Hur är det då under rådande omständigheter möjligt att fatta ett ändamålsenligt beslut? Hur skiljer man föräldrarnas inbördes konflikter och smutskastning från vad som är relevant i fallet? Samt hur lyckas man bibehålla den röda tråden i processen, nämligen barnets bästa, utan att
glida ut på sidospår? I avhandlingen klarläggas hur domstolen väljer att motivera sitt beslut. Den fokuserar på vårdnaden och motiveringen av denna. Vilka omständigheter inverkar på valet av vårdnadsform och vilka faktorer har konkret betydelse vid
beslutsfattandet. Avhandlingen försöker redogöra över den utgångspunkt som domstolen har samt undersöka rollfördelningen mellan domstolen och socialnämnden i
ljuset av domstolens aktiva processledning och den principiella utgångspunkten, barnets bästa. Kärnfrågan utgörs av domstolens motivering av vårdnadsbeslutet.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.