Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tehoaako pelote? Katsaus rangaistuksen pelotevaikutuksen tutkimukseen

Niemi, Mikael

Tutkielmat ja muut opiskelijakirjoitukset, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on rangaistuksen pelotevaikutuksen eli välittömän yleisestävyyden tutkimus. Rangaistuksen synnyttämä pelote koostuu sanktiovarmuuden ja -ankaruuden yhteisvaikutuksesta. Pelotteella on tarkoitus ennalta ehkäistä rikollisuutta vaikuttamalla potentiaalisten rikoksentekijöiden käyttäytymiseen.

Vuosisatoja jatkunut teoreettinen keskustelu rangaistusten yleisestävistä vaikutuksista on 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla saanut rinnalleen empiirisen ulottuvuuden. Tutkielma on sekundaarianalyysi uusimmista, pääosin 2000-luvun empiirisistä selvityksistä, jotka koskevat välittömän yleisprevention vaikuttavuutta. Tutkielmassa tarkastellaan lähemmin 40 analyysia rangaistuksen pelotevaikutuksen tehosta. Pääosa tarkastelluista tutkimuksista on yhdysvaltalaisia. Tavoitteena on selvittää, miten sanktioankaruus ja -varmuus sekä näiden muutokset vaikuttavat potentiaalisten rikoksentekijöiden sanktiokäsityksiin ja heidän käyttäytymiseensä. Lisäksi tutkielmassa pohditaan preventiotutkimukseen ja tutkimusten hyödyntämiseen liittyviä metodologisia ja arvosidonnaisia kysymyksiä.

Tehdyn katsauksen perusteella voidaan todeta, että rangaistuksen luomalla pelotteella on rikollisuutta yleisesti ehkäisevä vaikutus. Sen sijaan sanktiotason muutokset eivät näytä johtavan pysyviin muutoksiin rikollisuuden määrässä. Ennen kaikkea empiiriset tulokset rangaistustason ankaroittamisesta ovat vaihtelevia. Tutkielma antaa tukea sille käsitykselle, ettei yksilöiden käyttäytymisen ohjaaminen voi perustua viime kädessä virallisrangaistuksilla pelotteluun. Empiiriset selvitykset rangaistuksen pelotevaikutuksesta ovat tuoneet keskusteluihin uuden ulottuvuuden, mutta on huomattava, että kysymys rangaistuksen synnyttämien preventiovaikutusten tehosta ja tutkimustulosten painoarvosta päätöksenteossa on aina sidoksissa niin tutkijoiden kuin päättäjienkin arvomaailmaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.