Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

EU ja oikeus hoitoon

Maula-Hellén, Outi

Tutkielmat ja muut opiskelijakirjoitukset , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Terveys on ihmisen perusoikeus. Perusoikeusuudistusta koskeneen hallituksen esityksen mukaan palvelut ovat riittäviä, kun ne turvaavat jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten ja missä laajuudessa EYT:n potilaiden liikkuvuutta koskeva oikeuskäytäntö on vaikuttanut Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määrittelemään suomalaisen henkilön oikeuteen hoitoon sekä Suomen toimivaltaan terveydenhuollossa. Työ keskittyy EY:n perustamissopimukseen nojautuvaan EYT:n oikeuskäytäntöön, jonka perusteella potilas voi hakeutua hoitoon toiseen jäsenmaahan ilman ennakkolupaa ja vaatia jälkikäteen asuinvaltiotaan korvaamaan kulut. Jotta potilaan oikeudesta hoitoon saisi laajemman kuvan, selvitetään miten hoitoon voi hakeutua sosiaaliturva-asetuksen ennakkoluvan perusteella sekä miten tämä eroaa perustamissopimukseen perustuvasta menettelystä, jossa ennakkolupaa ei tarvita. Tutkielma käsittelee myös, miksi ja miten EU:n ja EYT:n toimivallan vahvistuminen terveydenhuoltosektorilla on tapahtunut, ja mitä on odotettavissa tulevaisuudessa.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.