Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Konkurssipesän pesänhoitajan vastuu erityisesti kiinteistöpanttiomaisuuden realisoinnissa

Kosonen, Hessu

Opinnäytetyöt 17.5.2021, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoitus on analysoida pesänhoitajan velvollisuuksia panttikiinteistön realisoinnissa ja niiden laiminlyönnistä aiheutuvaa seuraamusvastuuta. Keskeinen ongelma liittyy epäselvään toimivallan jakoon pesänhoitajan ja velkojien välillä sekä kiinteistöpanttivelkojan erityisasemaan. Konkurssilain (120/2004, KonkL) 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan ja omaisuuden myymistä varten tuomioistuin määrää pesänhoitajan.

Panttivelkojalla on oikeus myydä panttikiinteistö ja ottaa saatavansa kauppahinnasta konkurssin estämättä (KonkL 17:11). Panttivelkojan etuoikeus voi vaarantaa muiden velkojien ja velallisen sekä sivullisten oikeuksien toteutumisen. Pesänhoitajan on huolehdittava kaikkien oikeuksista.

Keskeinen osapuolten oikeus liittyy omaisuuden suojaan, jota onnistunut realisointi turvaa. Pesänhoitajan on tarvittaessa puututtava panttivelkojan etuoikeuteen. Tietyin edellytyksin hän voi huolehtia panttikiinteistön myynnistä itse. Pesänhoitaja on luottamusasemassa ja hänen on toimittava huolellisesti. Hän voi syyllistyä rikoslain (39/1889, RL) 36 luvun 5 §:ssä (769/1990) säädettyyn luottamusaseman väärinkäyttöön, mikäli hän tahallaan ylittää toimivaltuudet tai laiminlyö velvollisuutensa. Jos pesänhoitaja aiheuttaa konkurssilakia rikkomalla vahinkoa velkojalle, velalliselle tai muulle taholle, hän on velvollinen korvaamaan vahingon (KonkL 20:1.1).

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.