Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Epäsäännöllinen työvoimatarve – vertailussa ketjusopimukset ja vaihteleva työaikaehto

Mustonen, Arto

Opinnäytetyöt 30.4.2020, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Toistuvia määräaikaisia työsopimuksia eli ketjusopimuksia sekä vaihtelevaa työaikaehtoa voidaan käyttää samoissa epäsäännöllisissä työvoimatarpeissa. Tutkimuskysymyksenä on, miten työlainsäädäntö ohjaa täyttämään epäsäännöllisiä työvoimatarpeita ketjusopimuksilla ja vaihtelevalla työaikaehdolla sekä minkälainen suoja työntekijällä tällöin on. Tutkimusmetodina käytetään pääosin lainopillista, mutta myös oikeuspoliittista de lege ferenda -tutkimusta. Työsopimuslain mukaan ketjusopimuksia ei saa solmia työnantajan aloitteesta, mikäli työnantajan työvoimatarve on pysyvä. Vaihtelevasta työaikaehdosta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, mikäli työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Tässä tutkimuksessa on ensinnäkin osoitettu, että ketjusopimuskiellon työvoimatarpeen arviointikriteerejä voidaan useassa tapauksessa soveltaa analogisesti vaihtelevan työaikaehdon työvoimatarpeen arvioimiseen. Toisekseen tässä tutkimuksessa on osoitettu, että työvoiman käyttötavat saattavat siirtyä epäsäännöllisissä työvoimatarpeissa toistaiseksi voimassa olevista vaihtelevan työaikaehdon työsopimuksista lyhyisiin ketjusopimuksiin. Vaihtelevan työaikaehdon sääntelyllä on puututtu irtisanomisajan ja sairausajan palkkaan sekä työvuorojen ennakoitavuuteen. Nämä muutokset parantavat työntekijän suojaa, mutta lisäävät työnantajan velvollisuuksia ja riskejä. Lyhyet ketjusopimukset voivat olla tällöin työnantajan näkökulmasta parempi vaihtoehto. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.