Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Maahanmuuttoviraston tekninen käännytyspäätös: turvapaikanhakijan Suomessa syntyneen lapsen käännyttäminen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta

Ervasti, Ville-Sakari

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää turvapaikanhakijan Suomessa syntyneen lapsen käännyttämistä lapsen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että menettelytapa, jossa Suomessa syntynyt lapsi poistetaan maasta perustuen Maahanmuuttoviraston tekemään tekniseen käännytyspäätökseen, loukkaa lapsen perus- ja ihmisoikeuksia. Tutkielmassa ei oteta kantaa, eikä aseteta kyseenalaiseksi valtion alueellista suvereniteettia ja oikeutta päättää ulkomaalaisen henkilön maasta poistamisesta.

Tutkielman alussa luodaan lyhyt katsaus ulkomaalaisen lapsen asemaan Suomen oikeusjärjestelmässä, luonnehditaan lapsen oikeuksia ja lapsioikeusdiskurssiin liittyviä haasteita. Tämän jälkeen analysoidaan lapsen käännyttämistä ja Maahanmuuttoviraston teknistä käännyttämistoimenpidettä hallintomenettelyn näkökulmasta sekä selvitetään toimenpiteen hallinto-oikeudellista luonnetta. Lisäksi käännyttämistoimenpidettä arvioidaan suhteessa lapsen perusoikeuksiin, erityisesti oikeuteen saada perusteltu päätös.

Lapsen ihmisoikeuksien toteutumista käännyttämisessä selvitetään lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen pohjalta (SopS 59–60/1991). Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti lapsen oikeus syrjimättömyyteen (2 artikla) ja lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla). Tutkielmassa selvitetään, onko lapsen käännyttäminen Maahanmuuttoviraston teknisen käännytyspäätöksen perusteella syrjivää. Lopuksi analysoidaan lapsen etua ja sen merkitystä kansainvälisen suojelun ja maasta poistamisen kontekstissa.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.