Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Johdon vastuuvakuutus osana osakeyhtiön hallituksen vahingonkorvausvastuun hallintaa

Saukkola, Laura

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman lainopillisena tavoitteena on perehtyä osakeyhtiön hallituksen vahingonkorvausvastuuseen OYL:n mukaan ja arvioida johdon vastuuvakuutusta hallituksen yhtiöoikeudellisen vahingonkorvausvastuun rajoittamiskeinona erityisesti Suomessa. Tutkielmassa analysoidaan yhtäältä johdon vastuuvakuuttamista puoltavia seikkoja ja toisaalta argumentoidaan vastuuvakuutuksen heikkouksia. Johdon vastuuvakuutuksen kautta arvioidaan myös moraalisen uhkapelin aiheuttamia ongelmia johtohenkilön riskikäyttäytymisessä sekä omien etujen ajamisessa yhtiön ja muiden sidosryhmien kustannuksella. Opportunismin kautta tutkielmassa analysoidaan oikeudenmukaista riskienjakoa sekä johdon vastuuvakuutuksen hyväksyttävyyttä vahingonkorvausvastuun pulverisointikeinona. Johdon vastuuvakuutuksen hyväksyttävyyttä tarkastellaan yhtiön, hallituksen, osakkeenomistajan sekä velkojan näkökulmasta.
Vaikka johdon vastuuvakuutusta on kritisoitu korostaen sen haittavaikutuksia hallituksen riskikäyttäytymisessä, johdon vastuuvakuutus nähdään kuitenkin yleisesti hyväksyttävänä. Vahingonkorvausvastuun rajoittamista on pidettävä täysin oikeutettuna ja perusteltuna toimenpiteenä johdossa työskentelevien yksityishenkilöiden osalta. Korvausvastuun rajoittamista voidaan pitää perusteltuna, sillä jo lievä huolimattomuus hallituksen jäsenen tehtävää hoidettaessa riittää korvausvelvollisuuden perustamiseen yhtiötä kohtaan. Hallituksen jäsen voi lisäksi joutua OYL:a tai yhtiöjärjestystä tuottamuksellisesti rikkomalla henkilökohtaisella varallisuudellaan korvausvastuuseen erittäin mittavista summista osakkeenomistajia tai sivullisia kohtaan.
Riskien kohdistamistavoite ja pulverisointi sekä oikeudenmukainen riskienjako puoltavat vakuuttamismahdollisuutta. Vakuuttamisen hyväksyttävyyden osalta on argumentoitava johdon vastuun oikein mitoittamista. On perusteltua painottaa opportunismin hallittavuutta epätäydellisen vakuutussuojan kautta vähättelemättä kuitenkaan vastuuvakuutuksen negatiivisia vaikutuksia yritysjohdon riskikäyttäytymisessä. Mahdollisuus yhtiön hallituksen korvausvastuun rajoittamiseen on kuitenkin välttämättömyys, sillä taloudelliset riskit yritysten liiketoiminnassa ovat varsin suuria. Johdon vastuuvakuutuksella on huomattava merkitys erityisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden houkuttelussa yhtiön johtotehtäviin. Vastuuvakuutuksissa kustannukset hajaantuvat oikeudenmukaisesti ja siten vastuun eteenpäin vyöryttäminen voidaan nähdä perusteltuna. Yritysjohdon vastuuta ei kuitenkaan tule vyöryttää eteenpäin kokonaan, vaan sitä on vain rajoitettava.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.