Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ääriajattelijoiden kokemuksia vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta

Finnberg, Annika

Opinnäytetyöt, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta vastaavan Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia vankien, henkilökunnan ja yhteiskunnan turvallisuudesta. Vankiloilla on oma roolinsa radikalisoitumisen, väkivaltaisen ekstremismin ja terrorismin torjunnassa. Ympäri maailmaa tapahtuneiden terroristi-iskujen tekijöistä osalla on todettu olevan rikos- ja vankilatausta. Tästä johtuen terroristivangeista sekä ääri-ideologioihin liitetyistä ja niitä kannattavista vangeista on muodostunut oma erityinen vankiryhmänsä. Kyseinen vankiryhmä on tunnistettu Suomessa ja siihen liittyviä toimintatapoja on ryhdytty kehittämään viimeisten muutaman vuoden aikana. Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa ääriajattelijoista Suomen vankiloissa, sillä vankihaastatteluin toteutettua tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa näiden henkilöiden kokemuksia heihin liitetystä ääriajattelu- merkinnästä, joka on tehty vankilaviranomaisten toimesta. Tutkielma kuvaa tutkittavien vankeusaikaisia kokemuksia laitos- ja osastosijoituksista, toimintoihin osallistumisesta, rangaistusajan suunnitelman noudattamisesta sekä vankilahenkilökunnasta. Tutkielmaa varten on haastateltu kuutta vankeusvankia, joiden rangaistusajan suunnitelmassa on merkintä ääriajattelusta. Haastattelut on tehty teemahaastattelun menetelmää käyttäen ja aineiston analysoinnissa on käytetty teemoittelua. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu aiheen keskeisistä teemoista: vankilaradikalisoitumista edistävät tekijät, laitos- ja osastosijoittelu, kuntoutus, riskien arviointi ja vankilaviranomaisten toiminta. Tulosten perusteella ääriajattelu-merkintään liittyy leimautumisen ja väärin kohdelluksi tulemisen kokemuksia. Suurin osa kokemuksista liittyy vapauden rajoittamisen määrään ja autonomisen toiminnan mahdollisuuksiin vankeusaikana. Toimintoihin osallistuminen, maksimoitu sellin ulkopuolella vietetty aika ja hyvät kokemukset virkamiehistä lisäävät tyytyväisyyttä. Sen sijaan vähäinen mahdollisuus osallistua toimintoihin, vuorovaikutuksen vähäisyys muiden vankien ja henkilökunnan kanssa sekä minimoitu sellin ulkopuolella vietetty aika lisäävät tyytymättömyyttä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.