Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pesänhoitajan rooli talousrikosten selvittämisessä

Nurro, Meri

Opinnäytetyöt 11.9.2019, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Konkurssimenettelyn tarkoituksena on velkojien perintäintressin toteuttamisen lisäksi valvoa ja selvittää konkursseissa ilmeneviä epäselvyyksiä. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on pesänhoitajan rooli konkurssimenettelyn yhteydessä ilmenevien rikosten selvittämisessä ja miten se konkretisoituu pesänselvityksen käytännöissä. Tutkimuskysymykseen haetaan vastasta listaamalla pesänhoitajan lainmukaiset tehtävät ja selvittämällä mihin niistä voi katsoa sisältyvän talousrikosten selvittämiseen liittyviä ulottuvuuksia. Pesänhoitajan roolia talousrikosten selvittämisessä pohditaan myös suhteessa pesänhoitajan muihin velvollisuuksiin sekä pesänhoitajan käytössä oleviin selvityskeinoihin ja toimintavaihtoehtoihin. Tutkielmassa asemoidaan pesänhoitaja talousrikostutkinnan torjuntaketjuun, missä korostuu yhteistyö viranomaisten kanssa. Asiantuntijahaastattelun avulla on lisäksi kartoitettu pesänhoitajan roolia talousrikosten selvittämisessä käytännön kokemusten valossa. Konkurssilaissa ei rikosilmoituksentekovelvollisuuden lisäksi ole nimenomaisesti kirjattu pesänhoitajan velvollisuutta talousrikosten selvittämiseen. Sen sijaan sen voi konkurssilain esitöiden, konkurssiasiamiehen suositusten ja oikeuskirjallisuuden valossa nähdä kuuluvan pesän selvittämiseen. Hoitaessaan lainmukaisia selvitystehtäviään, kuten laatiessaan pesäluetteloa ja velallisselvitystä, pesänhoitaja havaitsee helposti velallisen rikoksiin viittaavat toimet. Tällöin pesänhoitajalla on hyvät edellytykset edesauttaa osaltaan niiden selvittämistä, vaikka varsinainen selvitystyö kuuluukin esitutkintaviranomaisille. Havaitessaan epäselvyyksiä pesänhoitaja voi edellytysten täyttyessä teettää velallisen tilien ja toiminnan erityistarkastuksen, olla yhteydessä poliisiin varhaisen yhteistyön käynnistämiseksi, tehdä rikosilmoituksen, esittää julkisselvitykseen siirtymistä sekä pyytää poliisilta liiketoimintakiellon edellytysten tutkintaa. Rikosprosessin vaihtoehtona pesänhoitajalla on lievemmissä epäselvyyksissä myös siviilioikeudellisia ratkaisukeinoja, joista keskeisin on takaisinsaantikanne. Tutkimuksen lopputulos on se, että pesänhoitajan rooli konkurssimenettelyn yhteydessä ilmi tulevien talousrikosten selvittämisessä on erittäin keskeinen, mutta heiltä ei voi vaatia liikaa selvitystyötä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.