Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Landscape Conservation in the Context of Increasing Wind Power in Accordance with the Energy Objectives

Alexander, Christabel

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

EU:n asettamien sitovien energiatavoitteiden mukaan Suomen tulisi edistää ja tukea siirtymistä kohti uusiutuvaa energiaa. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden tulisi kattaa 50 % energian kokonaisloppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Näkyvin ympäristöhaitta tuulivoimaloista koituu maisemalle. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, onko maisemansuojelu riittävää tuulivoimaloiden osalta ja toisaalta rajoittaako se energiatavoitteiden toteutumista Suomessa. Nykyisen lainsäädännön ja ohjeistusten valossa on todettava, että maisemavaikutukset otetaan huomioon ja arvioidaan laajasti ja perusteellisesti. Tuulivoimaa koskevat tavoitteet on otettu huomioon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa. Samalla tavalla kuin kestävä kehitys on ohjaava periaate maankäyttö- ja rakennuslaissa, myös uusiutuvan energian tavoitteiden tulisi ilmetä kyseisestä laista, jotta niiden merkitys ja edistäminen ohjaisi selkeämmin kaavoitusta. Tutkielma on kirjoitettu englanniksi. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.