Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Parempia kaupallisia sopimuksia funktionaalisen sopimisen ja legal designin avulla

Huovinen, Konsta

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan kahta perinteisestä sopimuskäsityksestä poikkeavaa tapaa lähestyä ja parantaa yritysten sopimuskäytäntöjä, eli funktionaalista sopimista ja legal designia (oikeudellinen muotoilu). Tutkielma käsittelee yritysten välisiä kaupallisia sopimuksia sekä niissä mahdollisesti olevia ongelmia, jotka johtuvat pääsääntöisesti vallitsevasta perinteisestä sopimuskäsityksestä. Perinteinen sopimuskäsitys perustuu niin kutsuttuun turvaavan sopimisen malliin, jossa sopimuksella asetetaan osapuolille selvät oikeudet ja velvollisuudet sekä varaudutaan mahdollisiin riitatilanteisiin. Vaikka turvaavan sopimisen malli on tunnustettu toimivaksi tavaksi laatia sopimuksia, ei sitä voida pitää täysin ongelmattomana, sillä yritysten perimmäinen syy sopimusten solmimiselle on liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen, ei mahdollisiin riitoihin varautuminen. Turvaavan sopimisen malli johtaa siihen, etteivät kaupalliset sopimukset täytä kaikkia niiden funktioita, joita ovat muun muassa koordinaatio- ja mukauttamisfunktio sekä sopimusten liiketoiminnallinen ja -johdollinen funktio. Ratkaisuksi kaupallisten sopimusten ongelmiin esitellään funktionaalisen sopimisen ja legal designin soveltaminen yritysten sopimusprosesseihin. Tutkimuksessa on ylitetty eri tieteenalojen välisiä rajoja, ja metodeina on hyödynnetty ainakin oikeusdogmaattista sekä ongelmakeskeistä lainoppia. Tutkimustuloksina esitellään käytännön esimerkkien avulla se, kuinka funktionaalisen sopimisen ja legal designin avulla on mahdollista parantaa yritysten välisiä kaupallisia sopimuksia. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.