Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Pakkotila vastuuvapausperusteena Suomen, Englannin ja kansainvälisessä rikosoikeudessa

Ruutiainen, Satu

Tutkielmat ja muut opiskelijakirjoitukset, Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tässä työssä tarkoituksena on perehdyttää lukija pakkotilaopin sisältöön. Doktriinin sisältöä käsitellään suomalaisen rikosoikeuden, englantilaisen rikosoikeuden ja kansainvälisen rikosoikeuden kannalta. Kansainvälisestä rikosoikeudesta tuodaan esille erityisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön eli Rooman perussäännön artikla pakkotilasta. Suurimpana erona suomalaisen ja englantilaisen opin välillä on se, että suomalaisessa ja yleensäkin mannermaisissa oikeusjärjestelmissä yksi pakkotilasäännös kattaa kaikki rikokset eikä duress- ja necessity -oppien kaltaista erottelua tunneta. Yksi suurimmista eroavuuksista on lisäksi se, että Englannissa ei pakkotilaa jaotella oikeuttamis- tai anteeksiantoperusteeksi, vaan se on vain yleisellä tasolla rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttava puolustus. Erityiskysymyksenä käsitellään eri rikosoikeusjärjestelmien suhtautumista pakkotilaan ja siihen vetoamisen sallittavuuteen niissä tilanteissa, joissa tekijä joutuu tappamaan jonkun kolmannen, viattoman uhrin pakotettuna. Suomalaisessa pakkotilaopissa ei aseteta mitään englantilaistyyppisiä rajoituksia, joiden mukaan pakkotilaan ei voisi lainkaan vedota tietyn rikoksen ollessa kyseessä. Myös Rooman perussäännön mukaan murhan tekijä voi vapautua vastuusta pakkotilan perustella, mutta edellytyksien täyttyminen on äärimmäisen vaikeaa.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.