Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Salaiset pakkokeinot ja ylimääräisen tiedon hyödynnettävyys näyttönä rikosasiassa

Kanerva, Jenna

Opinnäytetyöt , Gradut ja muut tutkielmat

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee tiettyjen salaisten pakkokeinojen (telekuuntelu, televalvonta, tukiasematietojen hankkiminen ja tekninen tarkkailu) käytön yhteydessä syntynyttä ylimääräistä tietoa ja sen hyödynnettävyyttä näyttönä esitutkinnan ja syyteharkinnan jälkeisessä oikeudenkäynnissä. Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan salaisten pakkokeinojen käytön sivutuotteena syntynyttä tietoa. Ylimääräistä tietoa saattaa syntyä esimerkiksi poliisin sinänsä laillisesti suorittaman telekuuntelun seurauksena. Tämän tiedon hyödynnettävyyttä on rajoitettu lainsäädännössä. Tutkielmassa käsitellään sekä pakkokeinolain mahdollistamia salaisia pakkokeinoja että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun hyödyntämiskieltosäännöksiä. Erityisen mielenkiinnon kohteena on hyödyntämiskieltoa koskeva yleissäännös eli oikeudenkäymiskaaren 17:25.3, jonka soveltamisala suhteessa salaisten pakkokeinojen seurauksena syntyneeseen ylimääräiseen tietoon on edelleen oikeuskäytännön valossa epäselvä. Pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on: Laajensiko oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n 3 momentti edellytyksiä ylimääräisen tiedon hyödyntämiselle näyttönä rikosasiassa? Toisena tutkimuskysymyksenä esitetään: Onko lainsäädännössä tulkinnanvaraa ylimääräisen tiedon hyödynnettävyydelle vai pitäisikö asiasta säätää nykyistä oikeustilaa tarkemmin? (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.